کد خبر: 520723 A

جشنواره کانون آگهی و تبلیغات خــرداد با همکاری جمعی از اساتیـد تصویرگـر دانشگـاه و در راستـای گستــرش فعالیـت‌های هنــری و فرهنگی خود، اقـدام به انتشار فراخوان نخستیــن «کتــاب تصویرگــران خوزستـــان» کرده اســت.

به گزارش ایلنا، فراخوان نخستیــن «کتــاب تصویرگــران خوزستـــان» ازسوی جشنواره کانون آگهی و تبلیغات خــرداد منتشر شد. 

براساس فراخوان منتشر شده، این کانـون از همهٔ هنــرمنــدان گرامــی تصویرگر و طــراح گرافیـــک که دارای آثار تصویـــرسـازی هستند، دعــوت می‌نــمایـــد طبق ضوابــط و شرایط ذیـل، آثار خود را برای چــاپ در کتـاب یاد شده ارسـال کنند. 

لازم به توضیح است که ایـن فـراخــوان در دو بـخش آزاد و موضوعـی اجــرا مــی‌شود. 

مجری و صاحـب امتیــاز کتــاب

کانـــون آگهــی و تبلیغــات خـــرداد

هیـأت انتخـاب آثــار

منــا آقایـــی/راحیــل بـراتـــی/مریــم کاکائیـــان

شرایــط عمـومـی

– شـرکـت همه تصویـرگـران حـرفـه‌ای و آماتـور خوزستـان در این فـراخـوان، آزاد است

– محدودیــت سنــی بــرای شـــرکـت کنندگان وجود نـــدارد. 

– نام صاحب اثـر، تحصیـلات، ایمیـل و شمـاره تـمـاس ایشـان بایـد در یک فایل ورد (Word) ارسـال شــود. 

– کتــاب با تخفیـف ۴۰ درصــد، در اختیــار پذیرفتــه شـدگان قـرار خواهــد گرفــت. 

– ارســال فایـل عکـس ۶*۴ دیجیتـال، با کیفیـت ۳۰۰ dpi، فرمت CMYK و حالت tif الــزامــی اسـت. 

– مهلـت ارسـال آثـار در هـر دو بخـش آزاد و موضـوعــی تا تاریـخ ۲۱ مردادمـاه ۱۳۹۶ است.

– تصمیـم گیــری دربـاره مــوارد پیـش بینـی نشـده در اختیــار مجــری کتــاب است. 

 آثـار تصویـرســازی مـورد پذیــرش

داستانی: تصویرسازی کتاب داستان / کتاب شعر / کمیک استریپ / نوول بوک

غیر داستانی: تصویرسازی‌های کتـــاب / مجلات علمــی / آمـوزشـــی / هنــری

تصویرسازی‌های فرهنگی (مطبوعات، نشریات، پوستــر، جلـد کتـاب، جلـد مجلـه) 

تصویرسازی‌های تبلیغاتی (طراحی کارکتـر، مسـکات، پوستـر، برندینگ، بستـه بنـدی) 

الف: بخش آزاد

– محـدودیتـــی در قطـع، تکنیــک‌ (دستــی و دیجیتـــال) و موضــوع آثـار وجــود نـــدارد. 

– هـر تصـویــرگـــر مجـاز است حداکثـر ۱۰ اثر (تـک فِـرم) و ۲ مجموعه داستانـی (از هر مجموعه حداکثـر ۳ فِرم)، ارائه دهـد. 

– فایــل آثار می‌بایـست با ابعاد اصلــی به صـورت RGB، jpg و رزولیـشـن ۱۵۰ dpi ارسـال شونـد. 

– آثـار تـــک فِــرم باید به صــورت شمــاره‌گـذاری شـــده (۴، ۳، ۲، ۱ …) نام‌گــذاری شده و تـــوضیحـات هر فایـل شامـــل: نــام تصـویرگـر، ابعــاد، تکنیــک و موضــوع نوشتــه شـــود. 

– آثــار ارســالـــی مــی‌تواننـــد چــاپ شـده یـا تجـربــی باشنــــد. 

– چــاپ آثـار در کتــاب در بخــش آزاد، مشـــروط به پرداخــت ۵۰/۰۰۰ تومــان بــرای هر صفـحـه می‌باشـــد. 

– سه نفر از شــرکت‌کنندگان به انتــخاب «هیـأت انتخــاب آثار»، از پـرداخت هزینــه معــاف خواهنـد شــد. 

– آثار هر تصویـرگر پذیرفته شـده، حداقل در یک صفحــه و حداکثــر در شـش صفحــه، چـاپ خـواهد شــد. 

ب: بخش موضوعی

– موضــوع ایـن بخـش، میراث فرهنگــی خوزستــان است.

– هر تصویرگــر مجــاز است حداکثــر ۳ اثر تـک فِــرم در این بخــش ارائه کند. 

– تکنیــک (دستــی یا دیجیتــال) آزاد اســت. 

– قطـع آثـار حـداقـل ۱۵*۱۵ و حـداکثــر ۴۰*۶۰ سانتیمتــر باشـــد. 

– برای شــرکت در این بخش، ارسال فایل دیجیتال اثر با مشخصات: نام صاحب اثر، تحصیلات، ایمیـل و شماره تــمــاس، الـزامــی است. 

– بــرای شرکــت در بخــش موضوعـی و چـاپ اثـر در کتـاب، هزینـــه‌ای دریـافـت نخـواهـد شـــد. 

– علاقمنــدان مـیتواننـــد آثــار خود را به دو صـــورت ارســال کنند.

۱- نشانــی کانــون تبلیـغات خــرداد: 

اهــواز / خ آزادگان / جنب سینـما ساحـل / مجتمع ساحــل / طبقـه ۲ / واحــد ۵

۳۲۲۳۸۴۶۰-۰۶۱ – ۰۹۳۶۰۳۰۶۷۶۷

۲- ثبــت نام از طــریـق وبسـایـــت: www. tasvirgaran-khz. com

– آثـار پذیـرفتـه شده، پیــش از چاپ توسط برگزار کننـده، اسکــن یا عـکاســی خواهنــد شــد. 

– برگزارکننده پیشنهاد می‌کند: آثار را بر روی لوح فشرده (CD) به صورت حضوری به نشانی دبیرخانه تحویل دهید تا نواقص و اشکالات احتمالی فایل‌ها، در حضور شرکت کننده جهت ویـرایـش، اعــلام شود. 

– مسئـولیت حقوقی و ادعای مالکیت اثر، بر عهده صاحب اثر است. در صورت بروز مشکلات حقوقی، صاحب اثر پاسخگو خواهد بود. 

– برگزارکننده مجاز است آثار دریافتی را در نـمایشــگاه، کتـاب یا بروشور دیگری با نام صاحــب اثـر، استـفاده کنـد. ارسال اثر به دبیرخانه کتـاب، به معنـی پـذیرش شرایــط فــوق است.

فراخوان نخستين کتاب تصويرگران خوزستان کتــاب تصویرگــران خوزستـــان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر