کد خبر: 547835 A

حبیب احمدزاده مطرح کرد؛

حبیب احمدزاده با انشتار یادداشتی استدلال کرد که چسباندن کلمه تاکیدی و تقلبی (همیشه) به نام خلیج فارس غلط است.

 به گزارش ایلنا، متن یادداشت حبیب احمدزاده درباره خلیج فارس که برای ایلنا ارسال شده؛ به شرح زیر است:

خلیج همیشه فارس؟

به نوشته‌های تابلو بالا بنگرید که در مواجهه با بازیگر جدید کاخ سفید ترامپ و به کاربردن نام دروغین خلیج‌العربی بر خلیج فارس نوشته شده است.

این تابلو نه یک نام غلط بلکه دونام مخدوش بر خود دارد

به نظرم همانقدر که چسباندن نام خلیج العربی با دلار بر خلیج فارس غلط است

همانقدر چسباندن کلمه تاکیدی و تقلبی (همیشه) به این نام نیز مایه تأسف است

خلیج همیشه فارس

در صداوسیما، نشریات و هزاران جای دیگر نیز با غروری عجیب این نام شنیده می‌شود خلیج همیشه فارس

انگار که خود ما نیز در ته دلمان  به فارس بودن نام این خلیج شک داریم

عزیزان گوینده، نویسنده، شنونده، این دریا فقط یک نام داشته و دارد، خلیج فارس و نه چیز دیگری

این تاکید بیجا بر کلمه (همیشه) بسان شرکت احساسی ما در رأی‌گیری تقلبی برای نامگذاری خلیج فارس و خلیج‌العربی در گوگل‌مپ است، که‌ای ایرانیان پاک نهاد بدوید تا طرف مقابل رأی بیشتری نیاورده، انگار نه انگار که اینگونه امور و  تغییر نام‌های چند هزارساله، ثبت شده و  مورد تأیید سازمان‌های بین‌المللی با شامورتی‌بازی و رأی‌گیری مخدوش اینترنتی به سرانجامی نخواهد رسیدان هم رأی‌گیری که از عجایب و غرائبش همین بس که باعث و بانی جنجال دو اسمه کردن نقشه یعنی شرکت گوگل، خود داور و حکم این دعواست، دعوایی که عملاً  با شرکت در این نوع رأی‌گیری و به‌نوعی غیرمستقیم، تاییدی بر قابل بحث بودن نام خلیج فارس و صحت ابراز شک خودمان بدین نام در اذهان دشمنان و در  نتیجه گشایش فصل جدیدی از مرافعه بیخودی نتیجه دیگری نخواهد داشت.

خلاصه کلام آنکه بهتر است همگی در دفاع از منافع کشورمان معتدل‌تر و با دقت بیشتری عمل کنیم.

 امان از دفاع بد

عزیزان حواسمان باشد که بدتر آنکه لیزمان ندهند به طرف جنگ لفظی عرب و عجم، فقط با متانت دفاع از حقمان، نام (خلیج فارس) نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم.

خلیج فارس حبیب احمد زاده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر