کد خبر: 548307 A

فرهاد معارفی، سرپرست شرکت ارتباطات زیرساخت ، نرگس طاهری را به سمت معاون راهبردی و توسعه کسب و کار شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، فرهاد معارفی، سرپرست شرکت ارتباطات زیرساخت ، نرگس طاهری را به سمت معاون راهبردی و توسعه کسب و کار شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب کرد که در تاریخ مجموعه وزارت ارتباطیات و فناوری اطلاعات اولین بانو در سمت معاون مدیر عامل است.

نرگس طاهری پیش از این سمت مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه شرکت ارتباطات زیرساخت را بر عهده داشت. وی در سال ۱۳۷۳ به استخدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت درآمد و در سوابق کاری خود سمت های مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه و رییس اداره اطلاعات و آمار و خدمات مکانیزه در معاونت طرح و توسعه و فناوری های نوین را دارد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر