کد خبر: 118595 A

با حضور آذری برگزار شد؛

در این جلسه در خصوص تنظیم شیوه‌نامه ایجاد مرکز خدمات پزشکی - ورزشی باشگاه رایزنی‌های مربوطه انجام و شیوه نامه مذکور نیزجهت ارائه به هیات مدیره و کسب مصوبه تهیه و تنظیم شد.

هفتمین جلسه کارگروه کمیته استراتژیک باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن با حضور آقایان سعید آذری، انصاری‌مهر، درخشان‌پور، کریم‌زاده، دهقان‌پور و خانم‌ها دادخواه و شفیق در محل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این جلسه در خصوص تنظیم شیوه نامه ایجاد مرکز خدمات پزشکی - ورزشی باشگاه رایزنی‌های مربوطه انجام و شیوه نامه مذکور نیزجهت ارائه به هیات مدیره و کسب مصوبه تهیه و تنظیم شد.

همچنین مقرر شد جلسه آینده پیرامون نحوه انعقاد قراردارد باسایر سازمان‌ها و ارگان‌های استان به منظور ارائه خدمات ورزشی ارزان قیمت بحثو بررسی لازم به عمل آید.

اصفهان باشگاه ذوب آهن ذوب آهن نامه جلسه کمیته استراتژیک شیوه کارگروه تنظیم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر