کد خبر: 121542 A

با حکم کمیته انضباطی؛

باشگاه راه آهن چندی پیش با طرح شکایتی از باشگاه پرسپولیس و میلاد کمندانی، با اعلام اینکه با این بازیکن قرارداد داشته، خواهان در اختیار گرفتن وی شد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با صدور حکم درباره شکایت باشگاه راه آهن از باشگاه پرسپولیس و میلاد کمندانی، این بازیکن را با توجه به اسناد و مدارک موجود و ضوابط قانونی متعلق به باشگاه پرسپولیس اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، باشگاه راه آهن چندی پیش با طرح شکایتی از باشگاه پرسپولیس و میلاد کمندانی، با اعلام اینکه با این بازیکن قرارداد داشته، خواهان در اختیار گرفتن وی شد.

در پی این شکایت، معاونت حقوقی باشگاه پرسپولیس اقدامات خود را با جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارسال آنها برای کمیته انضباطی آغاز کرد. در نهایت با پیگیری‌های محمود سالارکیا، معاون حقوقی و مجید اسپیدانی نماینده حقوقی باشگاه، استدلال ارائه شده از سوی باشگاه پرسپولیس این بود که برگه‌های قرارداد کمندانی که از سوی باشگاه راه آهن ارائه شده است در تمام صفحات دارای امضا نبوده و طبق آئین‌نامه فدراسیون، قابل استناد نخواهد بود.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در نهایت حکم خود را صادر کرد که روز گذشته برای باشگاه پرسپولیس ارسال شد. در حکم صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال استدلال مطرح شده از سوی بخش حقوقی پرسپولیس را پذیرفت و شکایت وارده از سوی باشگاه راه آهن شهرری را رد و حکم صادره را قطعی اعلام کرد.

باشگاه پرسپولیس پرسپولیس راه آهن فدراسیون فوتبال کمیته انضباطی معاون شکایت حکم باشگاه کمندانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر