کد خبر: 133902 A

عسگری مطرح کرد:

متاسفانه در این صحنه کمک داور اشتباه کرد و بازیکن نفت که به درستی در موقعیت گلزنی قرار گرفته بود را در موقعیت آفساید اعلام کرد.

رئیس دپارتمان داوری در خصوص صحنه مشکوک به آفساید بازی پرسپولیس و قضاوت داوران این بازی به نکاتی اشاره کرد.

به گزارش ایلنا، حسین عسگری درباره گل تیم نفت تهران که مردود اعلام شد، گفت: متاسفانه در این صحنه کمک داور اشتباه کرد و بازیکن نفت که به درستی در موقعیت گلزنی قرار گرفته بود را در موقعیت آفساید اعلام کرد تا گل درست تیم نفت تهران مردود اعلام شود.

وی ادامه داد: کمک داور هم در وضعیت خوبی بود و می توانست به خوبی تشخیص دهد اما به هر جهت تشخیص داد که صحنه را آفساید اعلام کند. در تصاویر هم مشخص است که تقریبا با هر دو بازیکن روی یک خط هستند و گل تیم نفت در موقعیت آفساید به ثمر نمی رسد. البته تشخیص صحنه بسیار سخت بود اما فیفا در اینطور مواقع می گوید که کمک داور اگر مطمئن به آفساید بودن نیست، دستور به ادامه بازی دهد. توصیه فیفا این است که داوران همیشه با اطمینان در مورد صحنه ها قضاوت کنند.

عسگری در پایان درباره صحنه ای خلعتبری کارت زرد گرفت هم گفت: فغانی به درستی به خلعتبری اخطار داد چرا که وی به تصمیم داور اعتراض کرد اما خطایی که روی خلعتبری اتفاق افتاد را تشخیص نداد. روی خلعتبری خطا انجام شده بود و فغانی در این صحنه اشتباه کرد.

بازی پرسپولیس فیفا نفت نفت تهران کمک داور صحنه اشتباه موقعیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر