کد خبر: 149803 A

برای شرکت در سمینار داوران جام جهانی؛

سمینار داوران و کمک داوران جام جهانی در دو مرحله و در زوریخ برگزار می شود و دو داور و کمک داور ایرانی در مرحله اول این سمینار شرکت می کنند.

سمینار داوران و کمک داوران جام جهانی در دو مرحله و در زوریخ برگزار می شود و دو داور و کمک داور ایرانی در مرحله اول این سمینار شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا فغانی و حسن کامرانی فر به عنوان داوران و کمک داوران ذخیره جام جهانی از سوم تا ششم فروردین ۹۳ در سمینار داوران جام جهانی در زوریخ شرکت خواهند کرد. سمینار دوم ۱۰ روز بعد با حضور داوران و کمک داوران اصلی و ذخیره جام جهانی از قاره های آمریکای شمالی، جنوبی و آفریقا برگزار خواهد شد.

از داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا، ۴ تیم اصلی و یک ذخیره، از کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه یک تیم داوری اصلی و یک تیم داوری ذخیره و از کنفدراسیون فوتبال اروپا ۹ تیم داوری اصلی و یک تیم داوری ذخیره، از کنفدراسیون فوتبال آفریقا، سه تیم اصلی و دو تیم ذخیره، از کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی سه تیم اصلی و دو تیم ذخیره و از کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی ۵ تیم اصلی و یک تیم ذخیره برای شرکت در این سمینار انتخاب شده اند.

اقیانوسیه جام جهانی فوتبال فوتبال اروپا کنفدراسیون فوتبال آسیا ذخیره کمک داوران سمینار زوریخ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر