کد خبر: 158590 A

از سوی کمیته حقوقی صورت گرفت؛

اعضای تیم پرسپولیس مدعی هستند که مبالغ و درصدهای اعلام شده در این فهرست کذب است و از عاملان انتشار این فهرست به دلیل نشر اکاذیب به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کردند.

بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس تهران از عوامل انتشار فهرست مبالغ دریافتی های خود شکایت کردند.

به گزارش ایلنا، فهرست مبالغ دریافتی توسط بازیکنان وکادرفنی تیم پرسپولیس روز دوشنبه در رسانه ها منتشر شد و این موضوع حواشی زیادی به دنبال داشت.

اعضای تیم پرسپولیس مدعی هستند که مبالغ و درصدهای اعلام شده در این فهرست کذب است و از عاملان انتشار این فهرست به دلیل نشر اکاذیب، افترا، تهمت، توهین و تشویش کردن اذهان عمومی به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کردند.

دراین شکواییه که به امضای بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس رسیده است، از دادسرای فرهنگ و رسانه خواسته شده است تا عاملان انتشار این فهرست را شناسایی و با آنان برخورد قانونی شود.

پرسپولیس رسانه فوتبال پرسپولیس شکایت پرسپولیسی مبالغ انتشار فهرست عوامل دریافتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر