کد خبر: 117255 A

هیچ اختیاری در اداره تماشاگران نداشتیم؛

انعکاس وارونه مصاحبه‌ام من را عذاب می‌دهد / به شدت با خبرنگار برخورد کردم / گفتم شمسایی هیچ‌وقت حق و ناحق نمی‌کند و اگر او با دیدن فیلم بازی آن ضربه را گل اعلام کند من از همه عذرخواهی می‌کنم.

سرمربی تیم فوتسال میثاق تهران که به دلیل ورود تماشاگران به زمین، بازی تیمش با دبیری تبریز ناتمام مانده گفت: در بازی که در سطح و با استاندارهای جهانی در جریان بود به دلیل وجود یکسری عوامل بیرونی که به داخل زمین ربط نداشت، بازی نیمه تمام ماند.

به گزارش ایلنا، محمود خوراکچی افزود: روی یک صحنه که همگان در تلویزیون دیدند داور با اشتباه خود در اعلام گل منجر به واکنش تماشاگران شد که به دلیل نزدیکی تماشاگران به زمین، ما هیچ اختیاری در اداره تماشاگران نداشتیم.

خوراکچی درخصوص نقل مطلبی از وی مبنی بر عذرخواهی شمسایی اعلام داشت: انعکاس وارونه مصاحبه‌ام با یکی از خبرگزاری‌ها من را عذاب می دهد. من به شدت با آن خبرنگار برخورد کردم. من هیچ‌وقت نگفتم شمسایی می‌بایست از ما عذرخواهی کند. من گفتم وحید شمسایی انسانی است که به خدا بسیار اعتقاد دارد و هیچ‌وقت حق و ناحق نمی‌کند، اگر او با دیدن فیلم بازی آن ضربه را گل اعلام کند من از همه عذرخواهی می‌کنم.

مربی سابق تیم ملی در پایان آرزو کرد که حاشیه‌ها به زوی از سر فوتسال دست بردارد.

بازی تلویزیون تیم ملی زمین فوتسال مصاحبه شمسایی تماشاگران عذرخواهی خوراکچی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر