کد خبر: 225869 A

در تولد ۲۴ سالگی قانون کار:

در بیست و چهارمین سال‌روز تصویب قانون کار خبرگزاری ایلنا مجله‌ای اینترنتی در ۱۶ صفحه و در دو قالب متنی و pdf منتشر کرد.

در بیست و چهارمین سال‌روز تصویب قانون کار خبرگزاری ایلنا مجله‌ای اینترنتی در ۱۶ صحفه و در دو قالبمتنیوPDFمنتشر کرد.

عنوان اول

تیتر یک این مجله اینترنتی«تولد یک روز خوب»است. در این گزارش نویسنده کوشیده است با تحلیل تغییرات بنیادی در مواد حمایتی قانون کار طی ۲۴ سال گذشته، توضیح دهد چرا با وجود خالی شدن این قانون از معنای اولیه، لازم است کارگران سالروز تصویب آن را همچون روزی خاص گرامی بدارند. در بخشی از این گزارش می‌خوانیم:

«پوسته خالی این قانون اکنون می‌تواند در بطن خود اعتراض به وضع موجود را حمل کند. این قانونی است که به ما می‌گوید زمانی کارگران می‌توانستند به آینده زندگیشان مطمئن باشند، بدانند در پایان ماه نباید از صفر کار جدیدی را آغاز کنند. وقتی که می‌شد «زن شاغل» بود و حقوقی برابر با مردان همکار داشت. این قانون به ما می‌گوید زمانی قانون گذاران این مملکت به آن درجه‌ متعالی از تمدن رسیده بودند که ساز و کاری عملیاتی برای جلوگیری از کارکردن بچه‌ها پدید آورده بودند. روزگاری که صبح وقتی از خانه خارج می‌شدی می‌توانستی امیدوار باشی که شب به خانه بازمی‌گردی چون دولت ایمنی تو را در هنگام انجام کاری که نفعش به اجتماع می‌رسد‌، تضمین کرده است.»

قرارداد کار و روش‌های دور زدن آن

در صفحه چهارم این مجله اینترنتی‌، گزارش«قرارداد کار و روش‌های دور زدن آن»به قلم پانید فاضلیان منتشر شده است. در این گزارش نویسنده با بررسی انواع قراردادهای پدید آمده در بازار کار طی بیست و چهار سالی که از تصویب قانون کار گذشته است، تلاش می‌کند تبعات حقوقی قراردادهای متفاوت فروش نیروی انسانی را تشریح کند. در قسمتی از این گزارش می‌خوانیم:

«نقش قرارداد کار در معنا بخشیدن به رابطه کارگری – کارفرمایی از این جهت کلیدی است که مطابق عقود مورد تایید قانون مدنی نیز بسیاری از خدمات نیروی انسانی میان اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی خرید و فروش می‌شوند؛ خدماتی که بسیاری از آن‌ها را شاید بتوان در چارچوب قراردادهای کار نیز مورد معامله قرارداد.»

یک اعتراض قانونی

به قلم مرتضی مدنی در صفحه ۶ این مجله اینترنتی منتشر شده است. نگارنده اینگزارشبا استفاده از تجربه‌های سران اعتراضات بزرگ کارگری در سال‌های اخیر، تلاش کرده راهنمای به نسبت مدونی برای برپایی یک اعتراض صنفی تحت چارچوب قانون کار در اختیار مخاطبان قرار دهد. در بخشی از این گزارش نوشته شده یک اعتراض صنفی زمانی موفق می‌شود که زمان شروعش و مهم‌تر، زمان پایانش حساب شده باشد و کارگران پیشاپیش بدانند که تحت چه شرایطی و چه موقعی اعتراض خود را خاتمه دهند.»

حق کارگر جهانی

در صفحه ۸ این مجله گزارشی با عنوان«حق کارگر جهانی»توسط لیلا رزاقی نوشته شده است. این گزارش به طرح برخی قوانین و مقاوله نامه‌هایی پرداخته‌ است که در حوزهٔ بین المللی دولت‌ها را ملزم به رعایت حقوق تشکل‌های کارگری می‌کند. در بخش از این گزارش امده است «اگرچه آنچه تا به امروز سد راه فعالیت انجمنی تشکل‌های کارگری شده در بسیاری مواقع دخالت دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و بخش خصوصی به عنوان یگانه منجی اقتصاد آزاد بوده است، اما در این میان عدم آشنایی برخی تشکل‌های کارگری با حقوق ملی و بین المللیشان باعثشده تا دولت‌ها با دست بازتری حقوق اولیه‌شان را نادیده بگیرند.»

قانون کار و تبعیض جنسیتی

در ویژه‌نامه ایلنا به مناسبت بیست و چهارمین سالروز تصویب قانون کار، پرونده‌ای با موضوع قانون کار و تبعیض جنسیتی آماده شده است. در این بخش «محمد شریف» حقوق‌دان و وکیل دادگستری درگفتگویی تفصیلی، ضمن بررسی حقوقی مواد اصلاحیه قانون کار به بررسی طرح‌هایی می‌پردازد که در ارتباط با اشتغال زنان تصویب می‌شوند. وی معتقد است اصلاحیهٔ فعلی قانون کار ضد سه جانبه گرایی عمل می‌کند و می‌تواند به گونه‌ای خطرناک باشد. در بخشی از اینگفتگوآمده است:

«اگر بگوییم این قانون اصلا نیاز به اصلاح ندارد شاید منصفانه نباشد اما اگر قرار است اصلاحیه‌ای روی ماده‌ای صورت بگیرد باید اصلاحاتی باشد که برخی اجحافات را تعدیل کند. مثلا موادی در قانون که به بحثکارگاه‌های زیر ۱۰ نفر می‌پردازد و آن‌ها را از شمول قانون خارج می‌کند. بخش عظیمی از کارگران ما به خصوص زنان کارگر در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کار می‌کنند بنابراین محروم کردن آن‌ها از شمول قانون کار اجحاف بزرگی در حق آنهاست.»

در پرونده قانون کار و تبعیض جنسیتی همچنین مقاله‌ای تحلیلی از «اکرم محمدی علی آبادی» فعال کارگری و کار‌شناس ارشد مدیریت وبرنامه ریزی سیستم‌ها با عنوان«وقتی تبعیض عین عدالت می‌شود»منتشر شده است. در صفحه پایانی این مجله اینترنتی یادداشتی از فرشید یزدانی، پژوهشگر سیاستگذاری‌های اجتماعی با عنوان«نگرش جنسیتی»منتشر شده است.

دریافت ویژه نامه به صورت فایل پی دی اف

ویژه تولد ۲۴ سالگی قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر