کد خبر: 128288 A

برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان قزوین طی سال های ۹۰ تا ۹۴ انتشار یافت.

ایلنا: مدیر کل دفتر برنامه و بودجه استانداری قزوین گفت: برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان قزوین طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ انتشار یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین؛ ابوالفضل یاری افزود: تهیه برنامه عملیاتی توسعه استان، برآیند منطقی تداوم فرایند ایجاد عدم تمرکز در نظام تصمیم گیری و اجرایی دولت می‌باشد و در چارچوب نظام درآمد - هزینه استانی صورت می‌پذیرد.

وی افزود: این برنامه دارای افق زمانی میان مدت بوده و دوره زمانی برنامه پنجم توسعه کشور را در بر می‌گیرد.

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه استانداری اظهار کرد: طبیعی است که برنامه عملیاتی میان مدت توسعه استان مبتنی بر قابلیت‌ها و امکانات و با توجه به تنگنا‌ها و محدودیت‌های توسعه و برای مواجهه با مسایل و مشکلات موجود در استان تدوین شده است.

یاری افزود: سند چشم انداز، سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه پنجم توسعه کشور و سند ملی توسعه استان به عنوان اسناد بالادستی ارائه کننده جهت گیری‌های راهبردی توسعه استان در برنامه پنجم مورد استناد قرار قرار گرفته است.

وی افزود: هدف‌ها و راهبردهای بلند مدت توسعه استان مندرج در این اسناد، بستر تصمیم گیری‌های توسعه زا را در استان هموار می‌کند و هدایت کننده جهت گیری‌های برنامه عملیاتی توسعه استان است.

این مقام مسئول گفت:. شاخص‌های کمی در این برنامه عامل ارتباط دهنده آن با سند ملی توسعه استان است و بدیهی است در استان‌هایی که منابع استانی آن‌ها برای تحقق هدف‌های کمی برنامه‌های عملیاتی استان کافی نباشد، باید کمبود را از منابع درآمد ملی تأمین کرد.

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه استانداری اظهارداشت: بدین ترتیب، سهمی از منابع درآمد ملی به برقراری تعادل و توازن در استان‌هایی اختصاص می‌یابد که توان مالی و اقتصادی لازم را برای تحقق هدف‌های پیش بینی شده دارا نیستند.

وی خاطر نشان کرد: برنامه پنجم توسعه استان، برمبنای توسعه متوازن منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت‌ها و الزام به ارائه برنامه‌های مصوب شهرستانی علاوه بر برنامه‌های استانی تهیه و تدوین شده شاخص‌های شهرستانی، برنامه عملیاتی و یش بینی اعتبارات آن نیز مورد توجه و عمل قرار گرفته است.

یاری اظهارکرد: از تمامی محققین، صاحب نظران و اشخاصی که گزارش را مطالعه می‌کنند تقاضا مندیم برنامه را مطالعه و هرگونه اشکال و نواقص احتمالی را جهت غنی‌تر شدن گزارشهای بعدی به این اداره کل منعکس کنند.

اجتماعی و فرهنگی استان قزوین برنامه پنجم توسعه درآمد دولت روابط عمومی سند چشم انداز قانون برنامه پنجم توسعه مشکلات مقام معظم رهبری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر