کد خبر: 177530 A

دبیر سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار قزوین مطرح کرد؛

حاکمیت ها درگذشته تاریخی ایران بیشتر تفکر استبدادی داشته اند و همین خصلت استبدادی نظام سیاسی یکی از موانع رشد احزاب بوده است.

دبیر سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار شاخه قزوین گفت: حاکمیت ها درگذشته تاریخی ایران بیشتر تفکر استبدادی داشته اند و همین خصلت استبدادی نظام سیاسی یکی از موانع رشد احزاب بوده است.

به گزارش ایلنا از قزوین؛فاطمه حیدری با اشاره به اینکهپیش از انقلاب احزابی به وجود می آمدند که برآمده از دولت ها بودند و با حزب به معنای واقعی فاصله ی زیادی داشتند، افزود: این احزاب با توجه به تمایلاتشخص اول قدرت شکل می گرفتند؛ مانند حزب ایران نوین، حزب مردم، حزب رستاخیر. بعداز انقلاب هم احزاب به دلیل عدم دستیابی به آن سطح از آزادی و دموکراسی سیاسی که بتوانند رشد و فعالیت کنند و همچنین عدم ظرفیت های سیاسی برای فعالیت تشکیلاتی، یا خود منحل شدند یا از طرف حاکمیت غیر قانونی اعلام شدند.

فاطمه حیدری با اشاره به فقدان فرهنگ فعالیت تشکیلاتی در میان جامعه اظهار کرد: تحزب نیازمند فرهنگ خاص خودش است که مهمترین مولفه ی آن کار جمعی و مشارکت اجتماعی است که آنچنان که باید این فرهنگ در ایران وجود نداردو این موضوع در فرهنگ سیاسی ماهم رخنه کرده است.

این فعال سیاسی با بیان اینکه «عملکرد احزاب در گذشته در نگاه منفی جامعه نقش زیادی داشته است» به مواردی اشاره کرد و گفت: وابستگی بعضی از احزاب به کشورهای بیگانهو همچنین رفتار های خشونت آمیز و تروریستی مانند انچه مجاهدین خلق پس از انقلاب انجام دادذهنیت منفی نسبتبه حزب درافکار عمومی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: بسیاری از افراد تشکیل حزب را عاملاختلاف سیاسی و ناکارآمدی می دانند و حاکمیت هم از این واهمه داردکه با فعالیت احزاب منتقد، جامعه به اختلاف و تنش کشیده شود و نتواند این مشکلات را مدیریت کند.

حیدری با بیان اینکه «دولت ها احزابرا به عنوان رقیب سیاسی خود می بینند» به خاستگاه تشکیل احزاب در ایران است و گفت: اساسا احزاب در ایرانبیشتر نماینده عقاید هستند تا نماینده ی منافع یک طبقه ی اجتماعی خاص مثل کارگران که این موضوع سبب جدایی طبقات اجتماعی از احزاب شده است.

انقلاب ایران جامعه خشونت دموکراسی دولت رشد رشد و توسعه فرهنگ سیاسی مشکلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر