کد خبر: 181629 A

رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر قزوین:

اجرای طرح خیابان شهید انصاری شرقی با توجه به اینکه ترافیک سنگینی در مسیر امام خمینی(ره) و طالقانی بدلیل وجود مراکز متعدد تجاری، درمانی و آموزشی وجود دارد بهترین مسیر جایگزین است.

حکمت اله داودی، رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر قزوین نیز در این خصوص گفت: اجرای طرح خیابان شهید انصاری شرقی با توجه به اینکه ترافیک سنگینی در مسیر امام خمینی(ره) و طالقانی بدلیل وجود مراکز متعدد تجاری، درمانی و آموزشی وجود دارد بهترین مسیر جایگزین است.

وی افزود: با اجرای این طرح علاوه بر تعیین تکلیف چندین ساله ساکنین واقع در این طرح با ایجاد دسترسی های مناسب و جدید نوسازی محلات در طرح رونق بیشتری خواهد گرفت.

این کارشناس حمل و نقل و ترافیک شهری در ادامه با اشاره به عدم وجود دسترسیهای مناسب درمناطق قدیمی شهر گفت: با احداثاین مسیر امداد رسانی در صورت بروز حوادثغیر مترقبه و طبیعی به سادگی انجام خواهد گرفت.

عضو شورای شهر قزوین در پایان سخنان خود تصریح کرد: در اجرای این طرح باید نظرسازمان میراثفرهنگی در حفظ و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

امام خمینی ترافیک حمل و نقل شورای شهر خیابان شرقی مسیر جایگزین شهید انصاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر