کد خبر: 201541 A

برداشت محصول پسته از ۳۶۰۰ هکتار از باغات بارور شهرستان بوئین زهرا آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا گفت: برداشت محصول پسته از باغات سطح ۳۶۰۰ هکتار از باغات بارور این شهرستان آغاز شده است.

به گزارش ایلنا از قزوین، مرتضی شعبان‌نژاد پیش بینی کرد: تا پایان برداشت، عملکرد شهرستان به بیش از ۴۰۰۰تن محصول پسته خشک برسد.

وی افزود: بیش از ۸۰ درصد محصول پسته شهرستان ارقام بومی شامل قرمز پسته، کال خندان، خنجری، آق پسته است.

مهندس شعبان‌نژاد ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۶ هزار هکتار از اراضی شهرستان به باغ پسته اختصاص دارد. از این سطح در حدود ۲۴۰۰هکتار غیر بارور و ۳۶۰۰ هکتار بارور است.

جهاد کشاورزی زهرا آغاز شهرستان هکتار محصول پسته باغات بارور بوئین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر