کد خبر: 202716 A

اشراقی، عضو فرهنگستان علوم ایران:

صیانت از آثار تاریخی وظیفه‌ی دینی و ملی ماست. / قزوین به لحاظ تاریخی از پشتوانه غنی برخوردار است و رخدادهای مهم تاریخی را تجربه کرده و در هر دوره یادگارهای بسیاری را در خود نهفته دارد.

دکتر احسان اشراقی، عضو فرهنگستان علوم ایران، گفت: صیانت از آثار تاریخی وظیفه‌ی دینی و ملی ماست.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان میراثفرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان قزوین، دکتر اشراقی،صفوی شناس برجسته ایران،در بازدید از مجموعه تاریخی مسجد - مدرسه حیدریه قزوین بر ضرورت حفظ و احیای بناهای تاریخی شهر قزوین تاکید کرد و افزود:قزوین به لحاظ تاریخی از پشتوانه غنیبرخوردار است و رخدادهای مهم تاریخی را تجربه کرده و در هر دورهیادگارهای بسیاری را در خود نهفته دارد، مجموعه مساجد قزوین در دوران هایمختلف از توجه خاصی برخوردار بودند از جمله مسجد جامع عتیق و مسجد حیدریهکه دو شاهکار همزمان معماری و سمبل عظمت تاریخ و فرهنگ شهر قزوین بهشمار آمده و صیانت از این مواریثجزئی از وظیفه‌ی دینی و ملی به شمارمی‌رود.


دکتر اشراقی با اشاره به روند تاریخی این بنا افزود: مسجد - مدرسه حیدریهو پیرامون آن به دوران سلجوقی منتسب است که نشان از مسکونی بودن محیطپیرامون این بنا در حدود ۱۰۰۰ سال پیش دارد؛ این مسجد نخست متعلق به
اصحاب ابوحنیفه بوده و در دوره های بعد به خصوص در عصر صفوی و قاجاربسیار مهم تلقی می‌شده است.


عضو فرهنگستان علوم ایران اظهار داشت: سفال های کشف شده از حفاری های بهعمل آمده توسط سازمان میراثفرهنگی بیانگر دوره‌های تاریخی این منطقهبوده و می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در بازخوانی تاریخ داشته باشد.

وی همچنین تصریح کرد: پیوستگی مدرسه با مسجد و بافت همجوار آن مجموعه‌ایزیبا را به وجود آورده که می‌تواند به محلی برای تدریس رشته‌های مختلفدانشگاهی از جمله معماری و تاریخ باشد تا اساتید از نزدیک نسل جوان را بامیراثارزشمند فرهنگی، ‌تاریخی کشورمان آشنا سازند.

استاد ممتاز تاریخ دانشگاه تهران، امتداد خیابان انصاری شرقی را طرحیتخریبی خواند و عنوان کرد: درست است که محوطه تاریخی پنبه ریسه و بلاغیدر گذر زمان دچار آسیب‌های بسیاری شده ولی در حال حاضر باید از آن حفاظتو نگهداری کرد زیرا مملو از خاطرات تاریخ‌، فرهنگ مردم است حتی درختتنومند حیاط مدرسه نیز داستان‌های زیادی از گذشتگان دارد که نباید اجازهبدهیم هویت تاریخی این مجموعه نابود شود.

آثار تاریخی استان قزوین ایران پنبه دانشگاه تهران روابط عمومی سازمان فرهنگستان علوم گردشگری و صنایع دستی مسجد نسل جوان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر