کد خبر: 157074 A

به مدت یک سال؛

رمضان خانکش و معصومه عسگری گرجی به عنوان بازرسان اصلی و حسن پاپی زاد به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند / علی اکبر آرزومندی و اکبر شوکت در رابطه با عملکرد انجمن های صنفی کارگری در سطح استان قم و کشور، نقطه نظرات خود را بیان کردند.

ایلنا: با برگزاری دومین دوره انتخابات بازرسان کانون انجمن های صنفی کارگری استان قم، بازرسان اصلی و علی البدل این کانون انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، دومین دوره انتخابات بازرسان کانون انجمن های صنفی کارگری استان قم، عصر امروز شنبه ۱۶ فروردین ماه ۹۳، با حضور نمایندگان اکثریت انجمن های عضو کانون انجمن های صنفی کارگری استان قم برگزار شد.

در زمان برگزاری این انتخابات، علی اکبر آرزومندی مسئول تشکل های کارگری و کارفرمایی استان قم به نمایندگی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و اکبر شوکت رئیس کانون انجمن های صنفی کارگری استان قم، در رابطه با عملکرد انجمن های صنفی کارگری در سطح استان قم و کشور، نقطه نظرات خود را بیان کردند.

در پایان از مجموع آرای مأخوذه، آقای رمضان خانکش رئیس انجمن صنفی بنا و سفت کاران استان قم و خانم معصومه عسگری گرجی رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری قم به عنوان بازرسان اصلی کانون انجمن های صنفی کارگری استان قم و آقای حسن پاپی زاد نائب رئیس انجمن صنفی اسکلت کاران فلزی استان قم، به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند.

خاطرنشان می شود، انتخابات بازرسان کانون انجمن های صنفی کارگری استان قم، هرسال یک بار برگزار می شود.

در حال حاضر دومین سال فعالیت دومین هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارگری استان قم می باشد.

اداره کل تعاون کار و رفاه استان قم انتخابات قم گردشگری هیئت مدیره کارگری انجمن صنفی بازرسان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر