کد خبر: 162233 A

نماینده صنف رانندگان ماشین های سنگین استان قم:

مشکل پارکینگ ماشین های سنگین در قم از مشکلات قدیمی و حل نشده است / حداقل کار این است که پارکینگی علاوه بر پارکینگ موجود ساخته شود.

ایلنا: نماینده صنف رانندگان در استان قم گفت: رانندگان ماشین های سنگین، ترس از این دارند که اگر در جایی نامطمئن پارک کنند و اگر سرقتی صورت گیرد، با هزینه های سنگین کالا و لاستیک و…، چگونه با خیال آسوده در منزل استراحت کند؟!

به گزارش خبر نگار ایلنا در قم، الله یاری، نماینده صنف رانندگان ماشین های سنگین در استان قم، در بازدید احمد امیر آبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از فعالیت های کانون انجمن های صنفی کارگری استان قم، در خصوص مشکلات این قشر از جامعه کارگری، اظهار داشت: معضل بزرگی برای رانندگان ماشین های سنگین وجود دارد و با وجود آن که از مدت ها پیش پیگیر آن هستیم، تا کنون نتیجه ای نگرفتیم.

وی در تشریح مشکلات مذکور گفت: مشکل پارکینگ رانندگان ماشین های سنگین در سطح استان قم از مشکلات قدیمی و حل نشده است؛ نسبت به کار سنگینی که رانندگان دارند، حداقل کار این است که پارکینگی علاوه بر پارکینگ موجود در شهر قم با استانداردهای ایمنی و حفاظتی ساخته شود، که علاوه بر آن که جواب گوی جای پارک ماشین ها باشد، از نظر ایمنی بابت عدم سرقت نیز، آسودگی خاطری برای رانندگان ماشین های سنگین به همراه داشته باشد.

نماینده صنف رانندگان ماشین های سنگین در استان قم افزود: باید این مشکل حل شود تا رانندگان ماشین های سنگین مجبور نشوند برای پارک ماشین های سنگین خود، آن ها را به داخل شهر و کوچه ها بیاورند و موجب آزار و اذیت مردم و همسایگانشان شوند.

الله یاری با بیان این که پارکینگ فعلی ماشین های سنگین در قم مورد رضایت رانندگان از نظر بحثایمنی و عدم سرقت نیست، گفت: در حال حاضر رانندگان ماشین های سنگین در قم، حتی ترس از این دارند که اگر در جایی نامطمئن ماشین هایشان را پارک کنند و اگر سرقتی صورت گیرد، با هزینه های سنگین کالا و لاستیک و…، چگونه با خیال آسوده در منزل استراحت کند؟!

آزار و اذیت استان قم جامعه سرقت قم مشکلات نماینده مردم قم در مجلس شورای سنگین رانندگان ماشین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر