کد خبر: 187970 A

معاون برنامه ریزی استاندار قم:

یکی از اهداف این سفر معرفی ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی قم به سرمایه گذاران چینی است که در قالب نمایشگاهی این هدف محقق خواهد شد / در جریان سفر اخیر هیئت عالی استان قم به چین توافقات بسیار خوبی در زمینه های مختلف به دست آمد.

ایلنا: معاون برنامه ریزی استاندار قم گفت: استان قم روزهای سیزدهم و چهاردهم مرداد ماه جاری میزبان گروهی از سرمایه گذاران چینی خواهد بود.

به گزارش ایلنا، سید حسن رضوی در دومین جلسه ی هماهنگی برنامه های سفر تجار و سرمایه گذاران چینی به قم اظهار کرد: یکی از اهداف این سفر معرفی ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی قم به سرمایه گذاران چینی است که در قالب نمایشگاهی این هدف محقق خواهد شد.

معاون برنامه ریزی استاندار قم با اشاره به زمینه های روابط قم با چین تصریح کرد: در جریان سفر اخیر هیئت عالی استان قم به چین توافقات بسیار خوبی در زمینه های مختلف به دست آمد.

وی گسترش و توسعه ی روابط قم با کشورهای منطقه و جهان را رویکرد مدیریت عالی استان عنوان و خاطرنشان کرد: در این زمینه از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود استفاده خواهیم کرد.

استان قم جهان چین سرمایه سرمایه گذاران قم کشورهای منطقه معاون برنامه ریزی استاندار زمینه چینی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر