کد خبر: 205278 A

مدیر مسکن و ساختمان قم خبر داد:

مبلغ پرداختی جهت بیمه واحدهای مسکن مهر، به ازای هرمترمربع همچنان پنجاه ودو هزار ریال است. / سازمان تامین اجتماعی، بیمه دیگری از پروژه های مسکن مهر را دریافت نمی‌کند.

مبلغ پرداختی جهت بیمه واحدهای مسکن مهر، به ازای هر متر مربع همچنان پنجاه و دو هزار ریال می باشد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا، فرج مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قم، ضمن تاکید بر عدم افزایش مبلغ پرداختی بابت بیمه واحدهای مسکن مهر گفت: بنابر مصوبه مراجع ذی صلاح مبلغ پرداختی به ازای هر متر مربع واحدهای مسکن مهر، همچنان پنجاه و دو هزار ریال است.

وی در ادامه بخشی از مصوبه هیات محترم وزیران در مورخ ۱۵/۲ / ۹۲ را در خصوص مطلب فوق اینگونه عنوان کرد: تعرفه بیمه تامین اجتماعی برای هر متر مربع مسکن مهر در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران طرف قرارداد پنجاه و دو هزار ریال تعیین و برای یکبار اخذ می گردد، سازمان تامین اجتماعی، بیمه دیگری از پروژه های مسکن مهر دریافت نمی‌کند و پس از دریافت کل مبلغ، موظف به صدور مفاصا حساب ظرف مدت ۲۰ روز است.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قم در پایان به دستورالعمل های صادره در خصوص تاکید به ادامه روند دریافت حق بیمه واحدهای مسکن مهر با همان مبلغ پنجاه و دو هزار ریال توسط ربیعی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه مورخ ۲۵/۱۱ / ۹۲ و همچنین نامه فرهاد قریب، مدیرکل درآمد حق بیمه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مورخ ۱۲/۶ / ۹۳ اشاره کرد و افزود: همانگونه که در نامه آقای ربیعی آمده است جهت تسریع در اخذ پایان کار ساختمانی و متعاقبا صدور دفترچه اقساط بانکی و سندهای اعیانی برای پروژه های مسکن مهر کشور و ایجاد شرایط بازگشت تسهیلات پرداختی طرح مذکور به شبکه بانکی و امکان اسکان اشخاص مشمول آن طرح، باید از دریافت هر گونه وجوه اضافه جهت حق بیمه پروژه های مسکن مهری که بر مبنای مصوبه هیات محترم دولت(۱۹/۱۲ / ۹۲) پنجاه و دو هزار ریال عنوان شده است، اجتناب ورزید.

تامین اجتماعی درآمد دولت راه و شهرسازی استان سازمان تامین اجتماعی قم کار و رفاه اجتماعی مسکن مسکن مهر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر