کد خبر: 213535 A

در استان قم؛

تصمیمات کمیته ایمنی شورای فنی همانند مصوبات شورای فنی استان که بالاترین مرجع تصمیم گیر در پروژه های عمرانی برای دستگاههایی که دارای پروژه در استان هستند لازم الاجراست.

ایلنا: با هدف عملیاتی نمودن ضوابط و قوانین ایمنی در کارگاهها و پروژه های عمرانی، کمیته ایمنی شورای فنی برای جلوگیری از حوادثکار تشکیل می شود.

به گزارش ایلنا از قم، در جلسه شورای فنی استان قم که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط و به ریاست معاون امور عمرانی استانداری قم برگزار شد، جواد دلاوری معاون امور عمرانی استانداری قم از تشکیل کمیته ایمنی شورای فنی برای جلوگیری و کاهش حوادثناشی ازکار در استان قم خبر داد و گفت: این کمیته به پیشنهاد اداره کل دفتر فنی استانداری و با هدف عملیاتی نمودن ضوابط و قوانین ایمنی در کارگاهها و پروژه های عمرانی تشکیل می شود و مسئولیت این کمیته با مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان است.

وی افزود: خوشبختانه در قانون پیش بینی لازم برای تأمین امنیت جانی کارگران اتخاذ شده است و آمار بالای حوادثدر استان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی از قصور متولیان در اجرای ضوابط و قوانین ایمنی کار است.

وی بیان داشت: تصمیمات کمیته ایمنی شورای فنی همانند مصوبات شورای فنی استان که بالاترین مرجع تصمیم گیر در پروژه های عمرانی برای دستگاههایی که دارای پروژه در استان هستند لازم الاجراست.

در ابتدای این جلسه مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان قم با ارائه گزارشی از وضعیت ایمنی در کارگاههای ساختمانی، آماری از حوادثناشی از کار در استان قم ارائه کرد.

کارگران قم حوادث کار استان قم معاون عمرانی استانداری قم ایمنی کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر