کد خبر: 213542 A

در سال ۹۲ رخ داد؛

استان قم پس از استان بوشهر در رتبه دوم حوادثناشی از کار در کشور است / متأسفانه آمار حوادثناشی از کار در کارگاههای استان قم از سال ۸۳ تاکنون روبه افزایش است / در سال ۹۲،۹۸۲ حادثه در سطح استان رخ داد.

ایلنا: مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان این که استان قم پس از استان بوشهر در رتبه دوم حوادثناشی از کار در کشور است، گفت: در سال ۹۲،۹۸۲ حادثه در سطح استان رخ داده که منجر به فوت ۳۹ نفر از کارگران شده است.

به گزارش ایلنا از قم، در جلسه شورای فنی استان قم که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط و به ریاست معاون امور عمرانی استانداری قم برگزار شد، نصرالله بازوند مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان با ارائه گزارشی از وضعیت ایمنی در کارگاههای ساختمانی در سنوات گذشته گفت: متأسفانه آمار حوادثناشی از کار در کارگاههای استان قم از سال ۸۳ تاکنون روبه افزایش است.

وی افزود: استان قم در حوادثناشی از کار پس از استان بوشهر در رتبه دوم حوادثناشی از کار نسبت به افراد و شاغلین استان قرار دارد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت: در سال ۹۲،۹۸۲ حادثه در سطح استان رخ داده که منجر به فوت ۳۹ نفر از کارگران شده است.

پس از سخنان نصرالله بازوند مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جواد دلاوری معاون امور عمرانی استانداری قم، از تشکیل کمیته ایمنی شورای فنی به منظور جلوگیری از حوادثکار در استان قم خبر داد.

کارگران قم حوادث کار استان قم مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر