کد خبر: 214374 A

عکاس: هادی چهرقانی

پیش نشست همایش بین المللی حکومت علوی نگاهی پس از ۱۴ قرن باحضور علماء، روحانیون و محققین تاریخی و دینی در دانشگاه مفید قم برگزار شد.

ایلنا: پیش نشست همایش بین المللی حکومت علوی نگاهی پس از ۱۴ قرن باحضور علماء، روحانیون و محققین تاریخی و دینی در دانشگاه مفید قم برگزار شد.

قم همایش بین المللی حکومت علوی نگاهی پس از 14 قرن دانشگاه مفید موسوی اردبیلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر