کد خبر: 232130 A

عکاس: هادی چهرقانی

انتخابات انجمن صنفی استادکاران و کارگران آرماتوربند، قالب بند و بتون ریزان استان قم، با حضور اکبر شوکت رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور و محسن عابدینی پور عضو شورای اسلامی شهر قم در مسجد رضائیه قم برگزار شد.

انتخابات انجمن صنفی استادکاران و کارگران آرماتوربند، قالب بند و بتون ریزان استان قم، با مشارکت حدود هزار کارگر این صنوف ساختمانی در استان قم، و با حضور اکبر شوکت رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور و عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و مهندس محسن عابدینی پور عضو شورای اسلامی شهر قم در مسجد رضائیه قم برگزار شد.

در ادامه گزارش تصویری این مراسم را ببینید.

کارگران ساختمانی کارگران قم انتخابات کارگران قم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر