عضو ارشد انستیتو اقتصاد بین‌المللی پترسون در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: اروپا از دولت ترامپ بسیار عصبانی است، اما به گمان من به ناچار به راه آمریکا خواهند رفت، چراکه اتحادیه اروپا و ایالات…

پربازدیدترین