یک استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: دکتر حسن سبحانی معتقد است که نظام بانکی کشور به دلیل عدم اجرای قانون عملیات بانکی غیر ربوی به این روزگار افتاده است.

پربازدیدترین