کد خبر: 450467 A

طی 9 ماهه سال جاری؛

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 9 ماهه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 3824.5 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 1159.6 هزار میلیارد ریال (معادل 43.5 درصد) افزایش داشته است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه سال 1395 است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه سال جاری مبلغ 2450.6 هزار میلیارد ریال معادل 64.1  درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 773.7 هزار میلیارد ریال معادل 46.1 درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 9 ماهه سال جاری معادل 906.4 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص37.0  درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 2450.6 هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه می‌شود از 1107.6 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 81.8 درصد آن (مبلغ 906.4 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود تعداد 238202 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 4650 میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. در ضمن در بخش خدمات تعداد 3117802 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 489 میلیون ریال پرداخت شده است.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.

» جدول 1- تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی و هدف از دریافت طی 9 ماهه ابتدای سال 1395 33 KB -  
» جدول 2- تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بخش های اقتصادی طی 9 ماهه ابتدای سال 1395 18 KB -  

 

بانک مرکزی تورم جدول روابط عمومی صنعت و معدن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر