کد خبر: 452843 A

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه پارسیان به نقل از دبیرخانه جشنواره ملی بهره وری در بخش اول هشتمین جشنواره ملی بهره وری، لوح تقدیر بالاترین سودآوری در بین شرکت های بیمه  کشور به بیمه پارسیان اهدا شد.

به گزارش دبیرخانه جشنواره ملی بهره وری پس از بررسی شاخص های مالی ، اقتصادی و بهره وری 5000 بنگاه اقتصادی که در قالب گروه های مختلف بررسی و طبقه بندی شدند درمجموع بهره وری و سودآوری در صنعت بیمه بیشترین امتیاز را بیمه پارسیان کسب نمودو در بخش سودآورترین شرکت ها نیزنیز لوح تقدیر سودآورترین شرکت بیمه کشور به بیمه پارسیان تعلق گرفت ؛ رشد پایدار ، سودآوری مداوم ، بهره وری و شاخص های مختلف فروش و حاشیه سود از شاخص های مهم انتخاب شرکت ها بودند که بیمه پارسیان با توانمندی خود در این شاخص ها توانست به عنوان سودآورترین شرکت در حوزه بیمه خود را معرفی نماید و پس از داوری های تخصصی و ارزیابی مدارک و مستندات، لوح تقدیر جشنواره به این شرکت اهدا گردید .

 

 

 

روابط عمومی بیمه پارسیان

 

بهره وری رشد روابط عمومی و امور بین الملل شاخص شرکت های بیمه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر