کد خبر: 536123 A

با واریز ۳۳ هزار میلیارد تومان به خزانه، ۸۶ درصدی از اهداف درآمدی خصوصی‌سازی در دولت یازدهم محقق شده است.

به گزارش ایلنا؛ بر اساس بودجه سالانه، سازمان خصوصی سازی مکلف است درآمدهای حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی را به صورت سالانه به خزانه واریز کند که این تکالیف بودجه‌ای، ‌ برای این سازمان در هر سال متفاوت است.

بر این اساس نگاهی به آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۸۰ تا کنون رقم درنظر گرفته شده در بودجه سالیانه برای واریز به خزانه از محل واگذاری‌ها ۷۱۰ هزار و ۳۳ میلیارد ریال بوده است که از این میزان، ۵۷۱ هزار و ۱۶ میلیارد ریال به خزانه واریز شده که نشان از تحقق ۸۰ درصدی اهداف درآمدی خصوصی‌سازی دارد.

همچنین در این میان تکلیف بودجه‌ای واریز به خزانه از محل واگذاری‌ها از سال ۸۰ تا قبل از دولت یازدهم ۳۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده که از این مقدار ۲۳۱ هزار و ۸۷۰ هزار میلیارد ریال واریزی به خزانه صورت گرفته است که نشان دهنده تحقق ۷۳ درصدی اهداف درآمدی واگذاری‌ها از سال ۸۰ تا قبل از دولت یازدهم دارد.

این گزارش می افزاید: در دولت یازدهم نیز ۳۹۴ هزار و ۳۳۳ میلیارد ریال اهداف بودجه ای از محل واگذاری‌ها به عنوان تکلیف برای سازمان خصوصی‌سازی در نظر گرفته شده است که از این رقم، ۳۳۹ هزار و ۱۴۹ میلیارد ریال به خزانه واریز شده که حکایت از تحقق ۸۶ درصدی اهداف درآمدی خصوصی سازی در دولت یازدهم دارد.

بودجه خصوصی سازی دولت سازمان خصوصی سازی سهام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر