کد خبر: 577383 A

بانک کشاورزی میزان تسهیلات خود به مردم در چند استان را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی میزان تسهیلات به تفکیک این استانها به قرار زیر می‌باشد:

* شعب بانک کشاورزی استان قزوین تا پایان آبان ماه سال 96 مبلغ 108 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان زیربخش های مکانیزاسیون  پرداخت کردند .

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین ، این میزان تسهیلات به 138 نفر متقاضی پرداخت شده است .

* شعب بانک کشاورزی در تهران بزرگ تا پایان آبان ماه سال جاری مبلغ 24458 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان زیربخش کشاورزی پرداخت کردند.

این میزان تسهیلات نزدیک به 80درصد از کل تسهیلات پرداختی در این مدیریت را شامل می شود.

* شعب بانک کشاورزی استان قزوین، از ابتدای سال 1396، مبلغ 64 میلیارد ریال تسهیلات تامین مالی به بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی وزودبازده پرداخت کردند.

این میزان تسهیلات به 32 نفر از واجدان شرایط پرداخت شده

* شعب بانک کشاورزی استان سمنان ،تا پایان ابان سال جاری مبلغ 3546میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کردند  .

این میزان تسهیلات به تعداد 16596نفر  از متقاضیان مشمول پرداخت شده است .

 

استان سمنان استان قزوین روابط عمومی کشاورزی تسهیلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر