کد خبر: 332487 A

رئیس کل گمرک ایران خبر داد:

ایلنا: رئیس کل گمرک ایران از پیاده سازی و توسعه طرح کارشناسی مجازی در گمرک خبرداد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی گمرک ایران ، مسعود کرباسیان که در همایش تخصصی – آموزشی رؤسای گمرکات اجرایی سخن می گفت کارشناسی مجازی را به عنوان یک شیوه نوین گمرکی توصیف کرد و گفت : تعریف کارشناسی مجازی این است که اگر کالایی در یک گمرک اظهار شد بتوان امور گمرکی آن را در گمرک دیگری انجام داد و از این طریق سرعت و سهولت بیشتری را در فرآیند کار گمرکی بوجود آورد.

رئیس کل گمرک ایران در همایش تخصصی –آموزشی رؤسای گمرکات اجرایی به ضرورت توسعه و تقویت سامانه جامع امور گمرکی در همه گمرکات و انجام فعالیت ها از طریق شیوه های الکترونیکی تأکید کرد.

 مسعود کرباسیان در این زمینه مسئولیت دفتر آموزش را مهم و سنگین توصیف کرد و افزود : آموزش باید در خدمت حوزه فناوری و دفتر آموزش گمرک باید در خدمت حوزه فناوری قرار گیرد و دفتر آموزش گمرک به صورت فعال در این عرصه ظاهر شود.

وی با تشریح نتایج مثبت اجرای سامانه امور گمرکی از جمله افزایش درآمد گمرکی که در سال 93 با 68 درصد رشد به بیش از 13 هزار میلیارد تومان رسید ، کاهش زمان و هزینه ترخیص کالا و مقابله با جعل اسناد و تخلفات ، بر اهمیت کار گمرکات در نقاط مرزی و محروم تأکید کرد و گفت : چشم مردم به عملکرد مدیران و کارکنان اینگونه گمرکات دوخته شده و زندگی آنان به فعالیت گمرک بستگی دارد ، مضاف بر اینکه تولید و اشتغال و درآمد دولت نیز به نوعی در گرو عملکرد گمرکات است .

 کرباسیان حفظ و صیانت ازسلامت مردم را از دیگر وظایف و مسئولیت های مهم گمرک توصیف کرد و گفت : کارهایی که در گمرکات به درستی انجام می شود خیر آن به مردم ، تولید کنندگان ، صادر کنندگان و اعتبار و درآمد کشور می رسد.

دولت فناوری کارشناسی گمرک گمرک ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر