کد خبر: 412670 A

پانزدهمین شماره فصلنامه علمی-پژوهشی «اقتصاد و مدیریت شهری» منتشر شد

رتبه‌بندی مولفه‌های جابه جایی مسکن پایتخت از جمله مقالات ویژه پانزدهمین شماره پیاپی فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، است.

به گزارش ایلنا، پانزدهمین شماره پیاپی فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری منتشر شد. در شماره تابستان 95 این فصلنامه 8  عنوان مقاله با عناوین ذیل منتشر شده است که عبارت اند از:

1- رتبه‌بندی مؤلفه‌های الگوی جابه‌جایی مسکونی خانوار با تأکید بر دیدگاه اقتصادی مسکن (مطالعه موردی: محله سیدخندان منطقه 3 تهران)/ حسین محمدپورزرندی، محمدرضا درودی

2- تحلیل فضایی فقر شهری در کلان‌شهر تهران / علی موحد، سامان ولی نوری، حسین حاتمی‌نژاد، احمد زنگانه، موسی کمانرودی

3- تحلیل تطبیقی سطح برخورداری از امکانات و توزیع جمعیت در شبکه شهری استان یزد / محمد رستگاری، محمدحسین سرائی

4- شناسایی ابعاد مؤثر بر آینده‌نگاری برنامه‌ریزی شهری با رویکرد اقتصادی (مطالعه موردی: توسعه پایدار شهر قزوین)/ حسام زندحسامی، شیوا شهرام‌فر

5- شناسایی رابطه بین توسعه صنعت گردشگری و رشد اقتصادی استان زنجان/ اسماعیل نصیری هنده خاله، فرامرز هادوی، مهدی زمانی

6- مدیریت حمل‌ونقل و ترافیک شهری در تهران با نگاه اقتصادی/ سیدتیمور حسینی چشمه ماکانی، محمد آریانا، سیدمجتبی آبرودی

7- مدیریت هزینه فضای سبز شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)/ جعفر معصوم‌زاده، مرتضی رحمانی، عزیزالله جعفری

8- واکاوی نیازهای آموزشی با رویکرد تجزیه و تحلیل شغل (مطالعه موردی: کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران) / سید محسن طباطبایی مزدآبادی

اقتصاد پایتخت ترافیک شهرداری تهران مسکن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر