کد خبر: 414216 A

با حکم خزانه دار کل کشور صورت گرفت؛

ایلنا: سید رحمت ا... اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور طی حکمی ناصر دلیری را به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان نقشه برداری کشور منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در متن حکم صادره از سوی خزانه دار کل کشور آمده است: در اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور به موجب این حکم به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان نقشه برداری کشورمنصوب می شوید تا برابر ضوابط و مقررات قانونی به وظایف نظارتی و اجرایی خود عمل نمایید.

مقتضی است مفاد آیین رفتار حرفه ای ذیحسابان و سوگند نامه ضمیمه آن همواره مد نظر قرار گیرد؛ همچنین مستفاد از ماده قانونی صدرالذکر مدت و زمان خاتمه این ماموریت به تشخیص معاونت می باشد.

موفقیت شما را در انجام مسئولیت های محوله از خداوند بخشنده مهربان که ناظر بر اعمال ماست، خواهانم.

 

قانون مد معاون مالی نقشه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر