کد خبر: 113281 A

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان خبر داد:

مصرف انرژی برق مردم این استان طی پنج ماهه امسال نسبت به مشابه سال قبل۱/۸ درصدافزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت: مصرف انرژی برق مردم این استان طی پنج ماهه امسال نسبت به مشابه سال قبل۱/۸ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، محمد بحرینی در جمع خبرنگاران در خرم آباد اظهار داشت: میزان مصرف انرژی برق در پنج ماهه اول سال جاری ۹۰۶ هزار و ۳۸۸ مگاوات در پنج ماهه سال گذشته ۸۳۸ هزار و ۴۶۶ مگاوات بوده است.
وی تصریح کرد: باتوجه به افزایش بی‌سابقه دمای هوادرتابستان امسال و اوج گیری مصرف برق پیش بینی شده بود که پیک بار در تابستان به۵۱۵ مگاوات افزایش یابد.
وی اظهار داشت: به رغم افزایش مصرف برق در استان، اجرای طرح‌های ساماندهی شبکه‌های برق ازجمله شناسایی و رفع اتصالات سست شبکه‌های فشارمتوسط وفشارضعیف، تعدیل روشنایی معابروکاهش تلفات، شناسایی وجمع آوری انشعابات غیرمجازاین شاخص ۳/۵۱۱ مگاوات رسید.
وی تصریح کرد: همچنین میزان فروش انرژی تحویلی به مشترکین دراین مدت ۸۶۸ هزار و ۵۹۰ مگاوات ساعت بوده که در مقایسه با ۷۹۴ هزار و ۲۹۰ مگاوات ساعت سال گذشته ۳۵/۹ افزایش داشته است.

انرژی برق روشنایی شاخص نیروی افزایش مصرف لرستان مگاوات افزایش۱
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر