کد خبر: 136312 A

جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت آبفا شهری بروجرد با حضور هیات مدیره و نمایندگان صاحبان سهام در ستاد شرکت آبفا شهری لرستان برگزار شد.

جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت آبفا شهری بروجرد با حضور هیات مدیره و نمایندگان صاحبان سهام در ستاد شرکت آبفا شهری لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگنگار ایلنا از خرم آباد، اکبریان مدیر عامل شرکت آبفا شهری لرستان گفت: با توجه به افزایش جمعیت تحت پوشش و در نظر گرفتن بهداشت عمومی جامعه و مسائل زیست محیطی، تاکید می‌گردد. تصفیه خانه فاضلاب شهر بروجرد در مدار بهره برداری قرار گیرد و ترتیبی اتخاذ شود با همکاری شهرداری بروجرد واگذاری انشعاب فاضلاب و نصب آن‌ها مقدور شود.
وی در بخش دیگری بیان داشت: فروش انشعابات فاضلاب را متناسب با رشد جمعیت شهری افزایش دهید تا از امکانات تاسیساتی آبفا به نحو مطلوب استفاده شود. همچنین مدیریت هوشمندانه در حوزه تله متری تسریع داده شود و در خصوص رفع حوادثو اتفاقات آب که نمای فعالیت‌های شرکت آبفا محسوب می‌شود با رعایت صداقت به مردم اطلاع رسانی گردد و بحثکیفیت آب نیز جدی گرفته شود.
در پایان جلسه کار‌شناسان مرتبط به مباحثمربوط به گزارش آبفا بروجرد، اظهار نظرهای کار‌شناسی خود را ارائه نمودند.

افزایش جمعیت پوشش جامعه رشد زیست محیطی سهام شهرداری مدیر عامل شرکت آبفا صاحبان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر