کد خبر: 142850 A

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت:

ویسکرمی همچنین درمورد سهام عدالت کارگران اظهار کرد: درلرستان بیش از ۹۲هزارنفرازکارگران ساختمانی ومجموع کارگران استان فرم اطلاعات خانوار راتکمیل کرده اند.

ویسکرمی در مورد سهام عدالت کارگران اظهار کرد: در لرستان بیش از ۹۲ هزار نفر از کارگران ساختمانی و مجموع کارگران استان فرم اطلاعات خانوار را تکمیل کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد مهرداد ویسکرمی در جمع خبرنگاران اظهارکرد: این تسهیلات عمدتا به صورت مشاغل خانگی فردی و شرکت‌های پشتیبانی و کارفرمایی پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه اعتبارات سال جدید هنوز ابلاغ نشده است گفت: توصیه ما به مدیران دستگاه‌های اجرایی این است که توان خود را درساماندهی مشاغل خانگی به سمت ساماندهی مشاغل کارفرمایی و شرکتهای پشتیبانی سوق دهند.

ویسکرمی افزود: ماندگاری مشاغل شرکتی درآینده باعثمی‌شود که هم ضریب اطمینان شغلی وهم ضریب اطمینان پشتیبانی ونظارتی بیشترشود.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: طی سال‌های ۹۰و۹۱ بالغ بر۶۷میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی قرض الحسنه از سوی بانک‌های استان به بیش از ۱۷هزارو۷۷۶طرح پرداخت شده است.

مدیرکل کار، تعاون ورفاه اجتماعی لرستان اشاره کرد: سامانه‌ای برای ساماندهی مشاغل خانگی دراستان طراحی شده است. تاکنون بیش از ۳۰ هزارنفردراین سامانه ثبت نام کرده‌اند.

وی تصریح کرد: سامانه به شکلی طراحی شده است که هرفرد فقط امکان یک بار ثبت نام برای دریافت تسهیلات رادارد. نظارت براجرای طرح برعهده دستگاه‌های اجرایی است. این نظارت برای این است که هم تسهیلات درست مصرف شود وهم طرح به خوبی اجرایی شود.

ویسکرمی درمورد بیمه کارگران فصلی وساختمانی گفت: این برنامه درحوزه سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنی و حرفه است؛ اما اخیرا برای اینکه این طرح به طور صحیح در استان هدایت شود، بامشارکت این دوسازمان موضوع رادرجلسه‌ای هماهنگ وپیگیری کرده‌ایم.

وی افزود: همچنین انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی دراستان نیز دربحثساماندهی ونظارت دراین کار با ما همکاری می‌کند.

ویسکرمی اذعان داشت: متاسفانه انحرافاتی دراین زمینه وجود دارد. افرادی هستند که کارگرساختمانی نیستند اما کارت مهارتی گرفته‌اند واقدام به دریافت بیمه کارگری کرده‌اند.

وی یادآورشد: دراین جلسه مصوب شد که انجمن صنفی بانظارت وبازرسی کامل کسانی که حائز شرایط نیستند، باهمکاری سازمان بیمه تامین اجتماعی استان بیمه‌شان را لغوکند ونسبت به جایگزین کردن کسانی که محق‌اند اقدام نماید.

ویسکرمی همچنین درمورد سهام عدالت کارگران اظهار کرد: درلرستان بیش از ۹۲هزارنفرازکارگران ساختمانی ومجموع کارگران استان فرم اطلاعات خانوار راتکمیل کرده‌اند.

وی افزود: سازمان خصوصی سازی سهام عدالت کشورآمار‌ها را دریافت و درحال ویرایش نهایی واقدام نهایی است. سهام عدالت به محض اقدام نهایی سازمان خصوصی سازی کشور به دست کارگران خواهد رسید.

تامین اجتماعی دستگاه های اجرایی رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی سازمان خصوصی سازی سهام عدالت قرض الحسنه کار و رفاه اجتماعی کارگران ساختمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر