کد خبر: 150310 A

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان خبر داد:

جهت اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط، با توافق سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بانکهای عامل متقاضیان دریافت تسهیلات می توانند از دریافت تسهیلات برخوردار گردند.

ایلنا: جهت اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط، طی توافق سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بانکهای عامل متقاضیان دریافت تسهیلات می توانند از دریافت تسهیلات برخوردار گردند.

به گزارش خبرنگار " ایلنا " از خرم آباد، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان گفت: به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط، طی توافق سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بانکهای عامل توسعه تعاون، صادرات، رفاه کارگران، ملت و مؤسسه مالی اعتباری مهر اقتصاد متقاضیان دریافت تسهیلات از بانکهای مذکور می توانند از طریق ارسال طرح توجیهی خود به شرکت شهرکهای صنعتی استان از سرعت بیشتری جهت دریافت تسهیلات برخوردار گردند.

" فرزاد محمدی " اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی لرستان به واحدهای غیر فعال و نیمه فعال و واحدهایی که نیاز به توسعه دارند تسهیلات پرداخت می نماید اعتبارات وجوه اداره شده از محل طرح کمکهای فنی و اعتباری و طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع که توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و یا شرکت شهرکهای صنعتی استانها در چارچوب قرارداد عاملیت و ضوابط و مقررات این دستور العمل به صنایع کوچک پرداخت می گردد.

وی گفت: صنایع اولویت دار در تخصیص منابع شامل صنایع کوچک مستقر در شهرکهای و نواحی صنعتی و شهرکهای فناوری استان، واحدهای عضو خوشه های کسب و کار و اجزای شهرک های فناوری(مطابق بسته های راهبری مصوب هیئت مدیره سازمان) می باشد.

" محمدی " اظهار داشت: اولویت پرداخت تسهیلات از محل طرح کمکهای فنی و اعتباری با طرحهای صنایع کوچک که دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد می باشد و اولویت پرداخت تسهیلات از محل طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع صرفا به واحدهای کوچک در زمینه نوسازی و تجدید سازختار و رفع عارضه های موجود می باشد.

محمدی با بیان اینکه این شرکت از سال ۹۱ تا کنون با در دست داشتن ۲ خط اعتباری بانکهای توسعه تعاون و مهر اقتصاد از محل ردیف های کمک به نوسازی و کمکهای فنی به واحدهای صنعتی فعال و غیر فعال که با مشکلات ساختاری مواجه بوده اند مبلغ ۷۴۰۰۰ میلیون ریال(مبلغ اعتبار از محل کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع حدود ۴۷۰۰۰ میلیون ریال و از محل کمکهای فنی اعتباری حدود ۲۷۰۰۰ میلیون ریال) تسهیلات پرداخت نموده ادامه داد: همچنین با رایزنی های متعددی که در سطح سازمان و وزارتخانه معمول بوده موفق به اخذ ۳ خط اعتباری دیگر شامل بانکهای ملت، صادرات و بانک رفاه شده ایم.

وی گفت: با مبلغ یاد شده بیش از ۵۰ متقاضی به بانکها معرفی شده اند که از این تعداد حدود ۳۰ واحد موفق به جذب اعتبار شده اند که متقاضیان می توانند با مراجعه به شرکت از تسهیلات سرمایه در گردش تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان و تکمیل طرح تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان معرفی نماییم.

" محمدی " با بیان اینکه با پرداخت این گونه تسهیلات واحدهای غیر فعال شروع به کار نموده و میزان اشتغال نیز افزایش یافته است از سایر واحدهای غیرفعال و نیمه فعال خواست با مراجعه به این شرکت از این تسهیلات جهت رونق واحد خود استفاده نمایند.

اقتصاد ایران سرمایه صنایع کوچک فناوری کسب و کار مدیر عامل شرکت مشکلات وزارتخانه هیئت مدیره
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر