کد خبر: 151459 A

مدیر منابع انسانی و تحول اداری آبفار لرستان:

شرکت آب و فاضلاب روستایی طی برنامه ریزی مدون موفق به اخذ گواهینامه ایزو۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی از طرف شرکت AGR شد.

جهانگیر شفیعیان مدیر منابع انسانی گفت: شرکت آب و فاضلاب روستایی طی برنامه ریزی مدون موفق به اخذ گواهینامه ایزو۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی از طرف شرکت AGR شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آیاد، جهانگیر شفیعیان مدیر منابع انسانی و تحول اداری و نماینده مدیر عامل در سیتم‌های مدیریت کیفیت اظهار داشت شرکت آب و فاضلاب روستایی طی برنامه ریزی مدون موفق به اخذ گواهینامهایزو۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی از طرف شرکت AGR شد.
لازم به یاد آوری است این شرکت در طی سنوات گذشته موفق به اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ مدیریت سیستم و ایزو ۱۰۰۱۵سیستم مدیریت آموزش و OHSAS۱۸۰۰۱ استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه‌ای برای ستاد و کلیه شهرستان‌ها و ایزو ۱۰۰۰۲رسیدگی به شکایات مشتری وایزو ۱۰۰۰۴پایش و اندازه گیری رضایت مشتری گردیده است همچنین ایزو ۱۷۰۲۵ سیستم مدیریت ز زمایشگاه و کالیبراسیون در حال اجراست.
شفیعیان اظهار داشت شرکت طی سال آینده در حال برنامه ریزی جهت اخذ گواهینامه مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱ است.

آب و فاضلاب استاندارد انرژی زیست محیطی شرکت آب و فاضلاب لرستان مدیریت روستایی اخذ ایزو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر