کد خبر: 187117 A

استاندار لرستان:

حاکم شدن رکود در فعالیت‌های اقتصادی, منجر به تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی و همچنین افزایش میزان بیکاری با از دست رفتن فرصت های شغلی می شود.

حاکم شدن رکود در فعالیت های اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی و همچنین افزایش میزان بیکاری با از دست رفتن فرصت های شغلی می شود.

ˈ به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، هوشنگ بازوندˈدر بازدید از پروژه‌های شهرداری خرم آباد گفت: برقراری ثبات در عرصه اقتصادی از جمله دستاوردهای موثر دولت تدبیر و امید در کشور است که در سایه برنامه ریزی علمی و کارشناسی محقق شده است.
استاندار لرستان گفت: یکی از اقدامات مهم و ارزشمند دولت تدبیر و امید در مسیر خدمت رسانی بهینه به مردم و توسعه اقتصادی کشور، کنترل قیمت ها و جلوگیری از افزایش نرخ تورم در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه با اقدامات موثر دولت دیگر از افزایش لجام گسیخته قیمت ها و تورم در کشور خبری نیست، اظهار کرد: یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ تورم، عدم توجه به بخش صنعت و فعالیت های تولیدی است که دراین زمینه دولت تدبیر و امید اقدامات موثری را در زمینه حمایت از صنایع و تولیدات داخلی انجام داده است.

استاندار لرستان گفت: در بحثهدفمندی یارانه ها قرار بود ۳۰ درصد درآمد حاصل از اجرای این قانون برای کمک به بخش صنعت پرداخت شود که عدم اجرای این مهم، موجب بروز تورم و رکود در عرصه اقتصادی کشور شد.

بازوند افزود: توجه به صنایع تولیدی و حمایت از بخش صنعت و تولید کشور، نقش مهمی در رشد و پویایی فعالیت های اقتصادی، تولیدی و کاهش قیمت ها در بازار دارد.

وی تصریح کرد: حاکم شدن رکود در فعالیت های اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی و همچنین افزایش میزان بیکاری با از دست رفتن فرصت های شغلی می شود.

نماینده عالی دولت در استان لرستان خاطر نشان کرد: دراین زمینه، حمایت های موثر دولت از فعالیت های تولیدی و صنعتی و توجه ویژه به تولیدات داخلی، نقش مهمی در پویایی و فعالیت بهینه صنایع در سطح کشور برای خروج از رکود در این عرصه داشته است.

استاندار لرستان در ادامه با اشاره به لزوم حمایت بانک ها از فعالیت های تولیدی و اشتغالزا، گفت: بانک ها باید با حمایت از کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی، شرایط برای رشد و توسعه اقتصادی کشور و ایجاد فرصت های شغلی مولد با همکاری و همراهی سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه های مختلف تولیدی و صنعتی را فراهم کنند.

بیکاری جامعه خدمت رسانی درآمد دولت رشد و توسعه سرمایه گذاران شهرداری قانون کاهش قیمت ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر