کد خبر: 214369 A

مدیر کل تأمین اجتماعی استان لرستان

مدیر کل تأمین اجتماعی استان لرستان گفت: در فرایند وصول مطالبات اولویت و رویکرد مهم این مجموعه مبتنی بر تعامل و ایجاد مناسبت سازنده است و در این مسیر بیشتر از شیوه‌های ارتباطی بهره برداری کرد.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان لرستان گفت: در فرایند وصول مطالبات اولویت و رویکرد مهم این مجموعه مبتنی بر تعامل و ایجاد مناسبت سازنده است و در این مسیر بیشتر از شیوه‌های ارتباطی بهره برداری کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، شهناز حمزه لویی در جلسه شورای اداری این سازمان اظهارداشت: ۲۶ هزار راننده درون و برون شهری تحت پوشش تأمین اجتماعی استان از خدمات بیمه‌ای و درمانی این سازمان برخوردار هستند.

حمزه لویی افزود: تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش در استان تا پایان شهریورماه سال جاری به ۲۰۳ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳.۵ افزایش حجم بیمه شدگان اصلی داشته‌ایم.

وی عنوان کرد: تعداد مستمری بگیران تحت پوشش در استان بیش از ۳۵ هزار نفر است که ماهانه ۲۷ میلیارد تومان تومان به عنوان مستمری به آنان پرداخت می‌شود.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان لرستان گفت: در فرایند وصول مطالبات اولویت و رویکرد مهم این مجموعه مبتنی بر تعامل و ایجاد مناسبت سازنده است و در این مسیر بیشتر از شیوه‌های ارتباطی بهره برداری کرد.

وی گفت: بیشتر بدهی‌های استان مربوط کارگاه‌های نظیر پارسیلون، یخچال سازی، کاشی سازی شهرداری و… است که در چندسال اخیر به دلیل بحران‌های کارگاه‌ها باعثانباشت مطالبات سازمان در استان شده است.

وی اضافه کرد: رویکرد سازمان تأمین اجتماعی همواره مبتنی بر همکاری و حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی بوده و در صدد نبودیم که به خاطر وصول بدهی تأمین اجتماعی واحد تولیدی تعطیل و یا در روند تولید آن‌ها خللی وارد شود، همواره با تعامل در پی وصول مطالبات تأمین اجتماعی استان هستیم.

مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان گفت: ۸۷ درصد از کارفرمایان شعبه الش‌تر لیست حق بیمه اینترنتی پرداخت می‌کنند.، شهناز حمزه لویی در بازید از شعبه الش‌تر از فرهنگ سازی و فراهم نمودن زمینه بهره‌مندی کارفرمایان از سامانه پرداخت حق بیمه اینترنتی قدردانی کرد.

وی در دیدار با رئیس و کارکنان این شعبه با اشاره به بهره‌مندی ۸۷ درصد کارفرمایان الشتری از سامانه اینترنتی پرداخت لیست و حق بیمه گفت: آگاهی بخشی به مردم و معرفی گسترده تسهیلات و امکانات سازمان یکی از مولفه‌های شاخص‌های مهم در عرصه تکریم مشتریان و مخاطبین سازمان است و باید ترویج و نهادینه کردن هرچه بیشتر این روش در سطح استان تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی درادامه خاطر نشان کرد: با توجه به اطلاع رسانی گسترده در خصوص استفاده از سامانه پرداخت لیست‌ها حق بیمه اینترنتی این اداه کل در سالجاری از رتبه آخر در بین استان‌ها به رتبه میانی رسیده است.

درادامه چراغی رئیس شعبه الش‌تر تعداد بیمه شدگان اصلی این شعبه را ۵ هزار و ۲۲۴ نفر تعداد مستمری بگیران ۴۷۶ نفر عنوان کرد وافزود: با احتساب عائله تحت سرپرستی آنان بیش از ۱۵ هزار نفر ازجمعیت این شهرستان از خدمات متنوع سازمان بهره‌مند هستند.

چراغی افزود: در نیمه اول سال جاری این شعبه ۲۲ میلیارد و ۶۰۰ هزار ریال در حوزه تعهدات کوتاه مدت و بیش از ۶۸۷ میلیون ریال در حوزه تعهدات کوتاه مدت هزینه کرده است.

پوشش تامین اجتماعی شاخص شورای اداری شهرداری فرهنگ سازی استان لرستان اجتماعی تأمین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر