کد خبر: 229738 A

نماینده مردم کوهدشت

نماینده مردم کوهدشت در مجلس گفت: استانی شدن انتخابات باعثیک رأی شدن نمایندگان استان می‎شود.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس گفت: استانی شدن انتخابات باعثیک رأی شدن نمایندگان استان می‎شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، الهیار ملکشاهی در جمع خبرنگاران بیان کرد: استانی شدن انتخابات از مصوباتی است که به نفع لرستان بوده و به صورت کارشناسی بررسی شده است.

وی اضافه کرد: با اجرای آن در استان اهمیت قسمتی نداریم و اینکه یک نماینده تمام انرژی خود را برای یک شهرستان بگذارد بلکه تمام نمایندگان استان از هر طیف و حزبی که هستند با هم در پروژه‎ها و کارهای بزرگ ورود پیدا می‎کنند.

ملکشاهی ادامه داد: ممکن است استان ظرفیت کارهای بزرگی را داشته باشد اما به خاطر درگیری نمایندگان در شهرستان حوزه انتخابیه خود از آن غافل می‎مانند.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس افزود: به طور مثال در بحثسد معشوره به جای یک نماینده، ۱۰ نماینده مطالبه‎گر می‎شود و نظر آنها یک‎دست می‎شود. همچنین در بعضی موارد ممکن است یک نماینده پروژه شهرستان و دیگر را مخالف توسعه حوزه انتخابیه خود بداند اما با این کار همه یک رأی می ‎شوند.

وی تصریح کرد: همچنین افراد توانمند به پای کار می‎آیند و هر کسی به خود اجازه نمی‎دهد که کاندیدا شود و باعثتأثیر بیشتر در کشور هم می‎شوند.

انتخابات انرژی کارشناسی استان لرستان مردم نماینده استانی کوهدشت پویایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر