کد خبر: 320836 A

مدیر کل بهزیستی لرستان

ایلنا: مدیر کل بهزیستی لرستان گفت: ایجاد امنیت در ابعاد ذهنی و عینی از ملزومات توسعه است.

به گزارش خبرنگار ایلنا در خرم آباد، اسدالله حیدری در جلسه ارتقاء امنیت اخلاقی و احساس امنیت افزود: ممکن است در جامعه‌ای امنیت وجود داشته باشد ولی مردم احساس امنیت نکنند در این صورت، روح جمعی که از اساسی‌ترین عناصر پیوند دهنده جامعه است ضعیف و ناکارامد می‌شود و رفتار‌های فردی، محور تعاملات اجتماعی می‌شود.

 وی اظهار داشت: امنیت پس از نیازهای اولیه و زیستی مانند آب و نان مهم‌ترین نیاز انسان است و عدم وجود امنیت اعم از بعد ذهنی، احساس امنیت، و بعد عینی، امنیت واقعی، باعث پریشان حالی، نابسامانی اجتماعی و خانوادگی، رفتارهای سایکو پاتیک و ضد اجتماع، بی‌اخلاقی، کاهشت و عزت نفس افراد می‌شود.

وی هم چنین احساس امنیت را آزادی نسبی از خطر دانست و افزود: فقدان ترس در ابعاد مالی، فکری و روانی شهروندان است. البته ایجاد امنیت از اساسی‌ترین وظایف دولتهای مدرن است و مساوی امنیت اقتصادی، اجتماعی، فکری و سیاسی و فرهنگی است.

حیدری مهم‌ترین شاخصهای بعد عینی امنیت را میزان و نرخ آسیبهای اجتماعی که ریشه در کژکارکردیهای نهاد‌ها و سازمانهای حکومتی دارد و نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی دانست که برای آن‌ها حتی مجازاتی تعیین شده است.

مدیر کل بهزیستی احساس امنیت را پدیده‌ای روان‌شناختی، اجتماعی دانست که دارای ابعاد گوناگون است و ناشی از تجارت مستقیم و غیر مستقیم افراد اجتماع از شرایط و اوضاع و احوال محیط پیرامونی و افراد مختلف بصورتهای گوناگون آنرا تجربه می‌کنند.

وی ایجاد احساس امنیت را در کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی، بذهکاری، مجازات عادلانه مجرمان و کارامدی پلیس و توسعه متوازن و پایدار و توانمندسازی اقتصاد ی جامعه و رفع تبعیض، قانونمداری، عدالت قضایی، و... برشمرد.

مدیر کل بهزیستی راههای ارتقاء امنیت اخلاقی را نرم افزاری و سخت افزاری دانست که می‌تواند شامل گسترش فعالیتهای امربه معروف و نهی از منکر، حضور پلیس در اماکن جرم ستیز کنترل فضای مجازی و مقابله با فعالیتهای پورنوگرافی، تقویت باورهای دینی –گسترش عفاف و حجاب، گسترش فعالیتهای دینی و رونق مساجد، حقوق شهروندی و توانمند سازی اقتصادی، اجتماعی، تشویق و تنبیه در دستگاههای اجرایی و نهادینه سازی اخلاقی برشمرد.

حیدری در پایان حاکمیت گفتمان اعتدال و توسعه در استان با حضور تیم توسعه گرایی مهندس بازوند، استاندار لرستان را نسخه شفابخش که باعث احساس امنیت برای شهروندان لرستان می‌شود برشمرد و افزود اصلاح ذهنیت افراد خارج از استان، نسبت به لرستان امن و در مسیر توسعه، موجب تقویت احساس امنیت می‌شود.

بهزیستی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر