کد خبر: 117055 A

رئیس کمیسیون تخصصی فضای کسب و کار اتاق بازرگانی مازندران در گفتگو با ایلنا:

اگر ما بتوانیم بین بازار‌ها تعادل مجدد برقرار‌ کنیم و سیاست‌گذاران ‌پولی، مالی و ارزی بتوانند این فضا را فراهم کنند که بازار به سمت تعادل رود، می‌شود آیندهٔ بهتری را در این خصوص تجربه کرد.

ایلنا: رئیس کمیسیون تخصصی فضای کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران می‌گوید: وقتی از کسب و کار صحبت می‌شود باید منظور از کسب و کار مشخص باشد.

به گزارش ایلنا از ساری، سید باقر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: کسب و کار مجموعه عواملی هستند بر اداره بنگاه‌ها در یک منطقه یا یک حوزه‌ای اثرگذارند و خارج از کنترل مدیران این بنگاه‌ها هستند.

وی افزود: بهبود ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪواژه‌ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن اﺳﺖ و همواره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺎﺣب نظران و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان است.

بهترین عنصری که برای بهبود فضای کسب و کار در شرایط کنونی لازم است امید و اعتماد سلب شده به مردم است.

این فعال اقتصادی در خصوص چگونگی رشد فضای کسب و کار با در نظر گرفتن شرایط موجود می‌گوید: بهترین عنصری که برای بهبود فضای کسب و کار در شرایط کنونی آن بود که امید و اعتماد سلب شده به مردم بازگردد و به نظر می‌رسد این عنصر در حال حاضر در جامعه وجود دارد.

رئیس کمیسیون تخصصی فضای کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران تصریح نمود: مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر اقتصاد موضوع بهبود محیط کسب و کار فضای کسب و کار است و این امر مطلوب موجب افزایش جذب سرمایه گذاری در کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: تاثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است.

وی افزود: اگر ما بتوانیم بین بازار‌ها تعادل مجدد برقرار‌ کنیم و سیاست‌گذاران ‌پولی، مالی و ارزی بتوانند این فضا را فراهم کنند که بازار به سمت تعادل رود، می‌شود آیندهٔ بهتری را در این خصوص تجربه کرد.

ظرفیت اقتصادی ما می‌تواند بسیار بیشتر از حجم موجود باشد.

اصفهانی با بیان اینکه کشور ما کشوری در حال توسعه و ساخت‌ و ساز است گفت: جای‌جای سرزمین ایران احتیاج به طرح‌های جدید دارد و زنجیرهٔ کلی ارزش و کسب‌وکارهای اقتصادی باید گسترده‌تر شودٰ پس بنابراین ظرفیت اقتصادی ما می‌تواند بسیار بیشتر از حجم موجود باشد.

اصفهانی یادآور شد: اگر مناسبات بین‌المللی با حفظ مواضع، ارزش‌ها و اصولی که نظام و انقلاب به آن متکی است، بهبود و تحریم‌ها کاهش یابد یا لااقل متوقف شود، زمینهٔ مناسبی نیز برای رشد اقتصادی و تسهیلاتی برای بقیهٔ بخش‌ها فراهم خواهد کرد. همچنین به نظر من انسجام در سیاست‌گذاری‌های پولی، مالی، ارزی و عمومی می‌تواند شرایط را بهتر از گذشته بهبود بخشد.

وقتی کلیت اقتصاد بر اساس تغییرات تدریجی حرکت نماید، این می‌تواند در بازهٔ زمانی بلندمدت به بهبود مؤلفه‌های اساسی اقتصاد منجر شود.

وی با تاکید بر اینکه باید با اعمال تغییرات تدریجی رشد نقدینگی مدیریت شود و از ابزارهای درست برای اعمال تغییرات در اقتصاد استفاده ‌شود گفت: وقتی کلیت اقتصاد بر اساس تغییرات تدریجی حرکت نماید، این می‌تواند در بازهٔ زمانی بلندمدت به بهبود مؤلفه‌های اساسی اقتصاد منجر شود.

اصفهانی ابراز داشت: البته باید اذعان داشت که رشد یا کاهش یک مؤلفه، مانند نقدینگی، به تنهایی نمی‌تواند باعثبهبودی بقیهٔ مؤلفه‌های اقتصادی نظیر اقتصاد سیاسی کشور ما شود و حتی ممکن است با تغییر یک مؤلفه اوضاع بعضی از مؤلفه‌های دیگر خراب‌تر شود، لذا باید سیاست‌گذار مراقبت کاملی از این موارد داشته باشدو باید تغییرات شدید یا اندک در نقدینگی را مدل کرد و ارتباط آن را با سایر مؤلفه‌ها در نظر گرفت.

رئیس کمیسیون تخصصی فضای کسب و کاراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران اظهار داشت: بدون شک اصلاح قوانین مربوط به بازار کار از قبیل قانون کار و تامین اجتماعی، مالیات، تصویب قوانین پشتیبان مورد نیاز، قانون تجارت و به‌ ویژه قانون بهبود فضای مساعد کسب و کار با شفافیت و صراحت تمام که از هرگونه برداشت سلیقه‌ای جلوگیری کند، گام‌های ضروری و مکمل در ایجاد فضای مطلوب کسب و کار به شمار می‌آید.

بهبود فضای کسب و کار یکی از مولفه‌های اصلی افزایش تولید ناخالص ملی و جذب سرمایه گذاری خارجی در هر کشوری است.

مدیر عامل شرکت پیشرانه ساری افزود: بهبود فضای کسب و کار یکی از مولفه‌های اصلی افزایش تولید ناخالص ملی و جذب سرمایه گذاری خارجی در هرکشوری است.

اصفهانی تصریح نمود: فضای کسب و کار مناسب و سالم که از سلامت اقتصاد و سیاست درست کشور‌ها منتج می‌شود به نتایج مثبت اقتصادی از قبیل صادرات، رشد پایدار اقتصادی و توسعه صنعتی منجر خواهد شد.

وی همچنین حرکت به سمت اقتصاد دانش ‌بنیان را از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: صنایع دانش بنیان به دلیل برخورداری از فناوری‌های پیشرفته از ارزش افزوده بالایی برخوردارند و می‌توانند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشند.

رئیس کمیسیون تخصصی فضای کسب وکاراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار، تامین زیر ساخت‌‌ها و تسهیلات، تامین نیاز صنایع در گرو تامین نیروی انسانی و غیره گامی موثر در جهت روند سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.

سرمایه به عنوان نهاد مهم و اثرگذار در الگوهای رشد اقتصادی مطرح است.

وی عنوان کرد: با این توصیف بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال محرک رشد اقتصادی در کشور است و از سوی دیگر سرمایه به عنوان نهاد مهم و اثرگذار در الگوهای رشد اقتصادی مطرح است.

اصفهانی اضافه نمود: بدین ترتیب تعامل دوسویه سرمایه و نظام تامین مالی با فضای کسب و کار به بهبود و یا رکود ساختار اقتصادی کشور می‌انجامد بنابراین بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار از اهمیت بسزایی برخوردار است.

رئیس کمیسیون تخصصی فضای کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران گفت: با وجود این جذب سرمایه گذاری و تامین مالی در اولویت برنامه‌های اقتصادی کشور قرار دارد و مطالعه در رابطه با نقش و تاثیر تامین مالی در فضای اقتصادی امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

دولت پیشین نتوانست ثبات اقتصادی در بازار ایجاد کند به گونه‌ای که فضای کسب و کار رونق نگرفت.

اصفهانی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار در کشور نیازمند اصلاحات پولی و مالی است، گفت: متاسفانه دولت پیشین نتوانست ثبات اقتصادی در بازار ایجاد کندٰ به گونه‌ای که فضای کسب و کار رونق نگرفت و در نتیجه این فضا در حالت رکود قرار گرفت.

این فعال اقتصادی با یادآوری اینکه فضای کسب و کار از چند منبع ارتزاق می‌شود، افزود: این منابع اگر خوب نتواند این مجموعه را ارتزاق کند نمی‌تواند از رشد مناسبی برخوردار باشد.

وی تصریح کرد: کانال‌هایی که به فضای کسب و کار مرتبط می‌شوند شامل بخش تولید، فضای پولی و مالی جامعه و سیستم بانکی است که باید نقش حمایتی داشته باشند.

حجم بالای نقدینگی در جامعه که ناشی از نبود یک انضباط هزینه‌ای در بخش مالی است منجر به یک فضای ملتهب اقتصادی در جامعه می‌شود.

رئیس کمیسیون تخصصی فضای کسب وکاراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اعلام اینکه فضای کسب و کار در بد‌ترین موقعیت خودش قرار دارد، یادآورشد: حجم بالای نقدینگی در جامعه که ناشی از نبود یک انضباط هزینه‌ای در بخش مالی است منجر به یک فضای ملتهب اقتصادی در جامعه می‌شود که شرایطی موجی و سینوسی را به وجود می‌آورد که نمی‌تواند روی یک خط ثابت حرکت کند درنتیجه حتی توان برنامه ریزی کوتاه مدت را از فعالان اقتصادی می‌گیرد.

وی تحقق حماسه اقتصادی را مستلزم برنامه ریزی برای بهبود فضای کسب و کاردانست و افزود: سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی از عوامل مهم توسعه اشتغال در جامعه به شمار می‌رود که مسئولان باید به این مهم توجه اساسی داشته باشند.

اصفهانی گفت: از چالش‌های مهم تحقق اهداف حماسه اقتصادی، مشکلات موجود در فضای کسب و کار کشور است.

رئیس کمیسیون تخصصی فضای کسب وکاراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران افزود: وجود فضای کسب ‌و کار مناسب یکی از شاخص‌های مهم در پیشرفت اقتصاد جوامع مختلف است به طوری که مراکزمتعددی در سطح دنیا به ویژه بانک جهانی همه ساله آمار‌ها و گزارش‌هایی را از وضعیت فضای کسب ‌و کار در کشورهای جهان منتشر می‌کند.

وی تصریح کرد: بهبود فضای کسب و کار به عوامل متعددی از قبیل قوانین حاکم بر کشور، درآمد سرانه‌ کشور، فضای سیاسی و امنیتی کشور، فرهنگ مصرفی جامعه، روش‌های حمایتی از تولید، قانون تجارت و توانایی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری بستگی دارد.

این فعال اقتصادی گفت: بهبود فضای کسب و کار به معنای فراهم سازی زمینه‌های لازم برای فعالیت بهینه بخش خصوصی در اقتصاد کشور با تاکید بر مقررات و شیوه ‌های اجرایی است.

محیط کسب و کار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد.

اصفهانی تصریح نمود: به هر حال محیط کسب و کار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعثاز بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری و نیز عقب ماندن تولید کنندگان کشور از رقبای جهانی می‌شود.

وی در بخشی دیگر از این گفتگو با بیان اینکه افت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی مولد و اشتغال‌زا در سال‌های اخیر و سوق‌یافتن این سرمایه‌ها به خارج از مرز‌ها یا ورود به بخش‌های دلالی نتیجه سیاست‌های چندساله دولت بوده است گفت: دولت باید ادامه این روند را با ارتقای شاخص‌های کسب و کار متوقف سازد.

اصفهانی افزود: شکستن مقاومت نهادهای عمومی حاضر در اقتصاد و رقابتی‌کردن فضای کسب و کار یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت است و اگر دولت نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشد و اقدامی انجام ندهد، در اجرای سایر برنامه‌ها و وعده‌هایش کاری از پیش نخواهد برد.

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اشتغال انقلاب حماسه اقتصادی دولت شاخص کسب و کار مالیات مشکلات سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر