کد خبر: 121423 A

عضو شورای اسلامی بهشهر:

زیر ساخت های ایجاد شده در بهشهر و برخورداری از امکانات مورد نیاز، ضرورت تبدیل شدن این شهر به منطقه آزاد تجاری را بیشتر می کند.

عضو شورای اسلامی بهشهر گفت: زیر ساخت‌های ایجاد شده در بهشهر و برخورداری از امکانات مورد نیاز، ضرورت تبدیل شدن این شهر به منطقه آزاد تجاری را بیشتر می‌کند.

به گزارش ایلنا، اسلام بابانژاد اظهار کرد: فعالیت رو به گسترش بندر امیرآباد، نزدیک بودن به خطوط حمل و نقل هوایی، برخورداری از خطوط حمل و نقل ریلی، دریایی و جاده‌ای و قرار داشتن در ممسیر کریدور شمال جنوب و شرق به غرب، از مزیت‌های شهرستان بهشهر است که می‌تواند موجب شود این شهر به منطقه آزاد تجاری تبدیل شود.

وی بیان کرد: الگوهایی که برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برایاین نوع مناطق وجود دارد، بر پایه مدل‌های ترکیبی بخش دولتی و خصوصی است و در بهشهر نیز باید هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی وارد کار شوند و زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند.

عضو شورای اسلامی بهشهر افزود: برای تبدیل بهشهر به منطقه آزاد تجاری باید طرح کار‌شناسی شده تدوین و به مراجع تصمیم گیر کشوری ارسال شود.

بابانژاد ادامه داد: تبدیل شدن بهشهر به منطقه آزاد تجاری علاوه بر این شهر، مزیت‌های مطلوبی برای دیگر شهرهای استان نیز به همراه خواهد داشت.
وی گفت: پرداخت نکردن عوارض و مالیات برای سرمایه گذاران از جمله مزیت‌ها و امتیازهای منطقه آزاد تجاری است.

بخش خصوصی جاده حمل و نقل دولتی و خصوصی سرمایه گذاران شورای اسلامی مالیات تجاری اسلام بهشهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر