کد خبر: 139709 A

مدیر کل کانون پرورش فکری مازندران:

با استقبال گسترده مطبوعات و رسانه های مجازی سراسر کشور، ۱۲ هزارو ۹۲۰ اثر تا کنون به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد. به گزارش اداره روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران، به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، قاسم عزیزاده گرجی با اعلام این خبر افزود: با توجه به مهلت باقی مانده در خصوص دریافت آثار که تا۳۰ دی تمدید شد، موج استقبال از جشنواره ملی مطبوعات و رسانه های مجازی کودک ونوجوان بی نظیر بوده است. مدیر کل کانون پرورش فکری مازندران و دبیر یازدهمین دوره جشنواره ملی مطبوعات، خبر گزاریها و رسانه های مجازی کودک و نوجوان با تاکید بر اهتمام جدی دبیرخانه ی این جشنواره در جریان سازی و تشویق و ترغیب رسانه ها جهت شرکت در این برنامه ی ملی یادآور شد، این جشنواره فرصتی را فراهم آورد تا مطبوعات، خبر گزاری ها و رسانه های مجازی و همچنین صاحبان قلم و اندیشه در حوزه ی کودک و نوجوان دست به تولید محتوا بزنند که این مهمترین هدف جشنواره ی یازدهم بوده است. دبیر جشنواره ملی مطبوعات، خبر گزاریها و رسانه های مجازی کودک و نوجوان تصریح کرد: تولید محتوا در حوزه ی کودک ونوجوان جریان مغفول در مطبوعات و رسانه های مجازی کشور است که می بایست در این خصوص کار جدی و موثر بیش از گذشته صورت پذیرد. وی با اشاره به اهمیت کار فرهنگی برای گروه سنی کودک ونوجوان، از این قشر به عنوان سرمایه های اجتماعی یاد کرد و خواستار نگاه جدی مطبوعات و رسانه های کشور به این حوزه شد. یازدهمین جشنواره ملی مطبوعات، خبر گزاریها و رسانه های مجازی، ۸ اسفند ماه جاری با اعلام منتخبین توسط اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در مازندران برگزار می شود.

با استقبال گسترده مطبوعات و رسانه‌های مجازی سراسر کشور، ۱۲ هزارو ۹۲۰ اثر تا کنون به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

به گزارش ایلنا از ساری، قاسم عزیزاده گرجی با اعلام این خبر افزود: با توجه به مهلت باقی مانده در خصوص دریافت آثار که تا۳۰ دی تمدید شد، موج استقبال از جشنواره ملی مطبوعات و رسانه‌های مجازی کودک ونوجوان بی‌نظیر بوده است.

مدیر کل کانون پرورش فکری مازندران و دبیر یازدهمین دوره جشنواره ملی مطبوعات، خبر گزاری‌ها و رسانه‌های مجازی کودک و نوجوان با تاکید بر اهتمام جدی دبیرخانهٔ این جشنواره در جریان سازی و تشویق و ترغیب رسانه‌ها جهت شرکت در این برنامهٔ ملی یادآور شد، این جشنواره فرصتی را فراهم آورد تا مطبوعات، خبر گزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و همچنین صاحبان قلم و اندیشه در حوزهٔ کودک و نوجوان دست به تولید محتوا بزنند که این مهم‌ترین هدف جشنوارهٔ یازدهم بوده است.

دبیر جشنواره ملی مطبوعات، خبر گزاری‌ها و رسانه‌های مجازی کودک و نوجوان تصریح کرد: تولید محتوا در حوزهٔ کودک ونوجوان جریان مغفول در مطبوعات و رسانه‌های مجازی کشور است که می‌بایست در این خصوص کار جدی و موثر بیش از گذشته صورت پذیرد.

وی با اشاره به اهمیت کار فرهنگی برای گروه سنی کودک ونوجوان، از این قشر به عنوان سرمایه‌های اجتماعی یاد کرد و خواستار نگاه جدی مطبوعات و رسانه‌های کشور به این حوزه شد.

یازدهمین جشنواره ملی مطبوعات، خبر گزاری‌ها و رسانه‌های مجازی، ۸ اسفند ماه جاری با اعلام منتخبین توسط اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در مازندران برگزار می‌شود.

آموزش و پرورش رسانه روابط عمومی سرمایه کانون پرورش فکری کودکان کودک و نوجوان مطبوعات ساری جشنواره مجازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر