کد خبر: 151436 A

علی احسانی معاون برنامه ریزی استانداری مازندران به دعوت و همراهی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از شرکت تجهیزات مدارس ایران صبح امروز از خطوط تولید شرکت تجهیزات مدارس ایران بازدید نمودند.

علی احسانی معاون برنامه ریزی استانداری مازندران به دعوت و همراهی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از شرکت تجهیزات مدارس ایران صبح امروز از خطوط تولید شرکت تجهیزات مدارس ایران بازدید نمودند.

به گزارش " ایلنا "، معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با همراهی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با حضور در محل شرکت تجهیزات مدارس ایران ضمن بازدید از خطوط تولید این کارخانه از نزدیک با مشکلات آن آشنا شدند.

گفتنی است این بازدید با هدف بررسی دقیق مشکلات پیش روی این شرکت از قبیل احیا و توسعه، پایین بودن ظرفیت تولید و اشتغال، عدم استفاده از فرصتهای صادرات با توجه به وضعیت منطقه، ایجاد خطوط تولید جدید با توجه قابلیت های بالای شرکت، استفاده بهینه از زمین مجموعه با عنایت به بستر بسیار مناسب و مباحثبازرگانی و مدیریتی با توجه به اینکه تمامی مراحل مدیریتی و بازاریابی در تهران انجام می گیرد، انجام شد.

شایان ذکر است در پایان این جلسه مقرر گردید گزارشی کامل از شرایط موجود جهت پیگیری های استانی و کشوری توسط استانداری مازندران و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ارائه گردد و جلسه ای نیز با حضور اعضای هیئت مدیره شرکت در دفتر معاون برنامه ریزی استانداری مازندران جهت پیگری بیشتر برگزار شود.

اداره کل تعاون کار و رفاه اشتغال ایران زمین کار و رفاه اجتماعی مشکلات معاون برنامه ریزی هیئت مدیره مازندران تجهیزات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر