کد خبر: 158624 A

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران خبرداد:

تاکنون ۶۳۰ واحد تولیدی و صنعتی به تصفیه خانه های فاضلاب در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران متصل شده اند که نقش مهم و کلیدی در کاهش آلودگی زیست محیطی شهرکها و نواحی صنعتی دارند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران از اتصال ۶۳۰ واحد تولیدی و صنعتی به تصفیه خانه فاضلاب در شهرکهای صنعتی استان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، سید مصطفی موسوی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و منطقه ای استان گفت: ۱۱ تصفیه خانه فاضلاب در شهرکها و نواحی صنعتی استان درحال تصفیه و پالایش فاضلاب واحدهای تولیدی و صنعتی هستند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی با هدف جلوگیری از بروز مشکلات زیست محیطی، کاهش آلودگی هوا، استفاده مجدد از پسآب در فضای سبز و صیانت از محیط زیست در شهرکها و نواحی صنعتی اجرا می شوند.

موسوی افزود: درحال حاضر ۱۱ تصفیه خانه فاضلاب موجود در شهرکها و نواحی صنعتی استان ۵۲۱۵ مترمکعب فاضلاب صنعتی را در شبانه روز تصفیه و پالایش می کنند.

وی بیان داشت: تاکنون ۶۳۰ واحد تولیدی و صنعتی به تصفیه خانه های فاضلاب در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران متصل شده اند که نقش مهم و کلیدی در کاهش آلودگی زیست محیطی شهرکها و نواحی صنعتی دارند.

آلودگی هوا پالایش روابط عمومی زیست محیطی فضای سبز محیط زیست مشکلات مازندران صنعتی فاضلاب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر