کد خبر: 162416 A

دراولین روزهفته کارگرانجام پذیرفت؛

در این راهپیمایی که به میزبانی اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان بابلسر انجام پذیرفت کارگران به اتفاق خانواده های خود با حضوردراین راهپیمایی با انرژی مضاعف به استقبال هفته کارو کارگررفتند.

دراولین روز هفته کارگر، راهپیمایی بزرگ خانواده کارگران بابلسری در شهر بابلسر انجام پذیرفت.

به گزارش ایلنا از بابلسر، در این راهپیمایی که به میزبانی اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان بابلسر انجام پذیرفت کارگران به اتفاق خانواده های خود با حضوردراین راهپیمایی با انرژی مضاعف به استقبال هفته کارو کارگر رفتند.

ابراهیمی رئیس اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی بابلسردر حاشیه این راهپیمایی خانوادگی به خبرنگارایلنا گفت: هدف از برگزاری این راهپیمایی ایجاد نشاط و شادابی در بین کارگران و خانواده هایشان است.

وی افزود: در هفته کارگردرشهرستان بابلسربرنامه های خاصی مانند برنامه های هنری، فرهنگی وورزشی از سوی اداره شهرستان تدارک دیده شده است که امیدداریم هفته ایی پر از نشاط را برای کارگران نجیب بابلسری فراهم نماییم.

انرژی خانواده کارگران اداره اجتماعی راهپیمایی بابلسر خانوادگی کارورفاه دراولین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر