کد خبر: 162496 A

سخنگوی ستاد هفته کارگرمازندران خبرداد:

در اولین روزهفته کارگر، کارگران مازندرانی با حضور در مراسم نماز جمعه سراسر استان با آرمانهای امام(ره) تجدید میثاق نمودند.

کارگران مازندرانی با حضور در مراسم نماز جمعه سراسر استان با آرمانهای امام(ره) تجدید میثاق نمودند.

به گزارش ایلنا از ساری، فرامرزدرخشنده عضو ستاد بزرگداشت هفته کارگروسخنگوی این ستادبااعلام این مطلب گفت: ستادبزرگداشت هفته کارگرمازندران با تشکیل ۱۵ جلسه ازدی ماه سال۹۲بابرنامه ریزی های مدون در تلاش است که مراسمات هفته کارگردرمازندران با شکوه هرچه تمام برگزارشود.

وی افزود: اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی، هنری و برگزاری همایش هاوسخنرانی ها در سراسر استان از اهم برنامه های این ستاددرمازندران است.

درخشنده تصریح کرد: در اولین روزهفته کارگر، کارگران مازندرانی با حضور در مراسم نماز جمعه سراسر استان با آرمانهای امام(ره) تجدید میثاق نمودند.

عضوهیئت اجرایی تشکیلات خانه کارگربا بیان اینکه دیداربا خانواده های شهدای کارگری استان درروز اول هفته کارگراز دیگر برنامه های ستاد میباشد، گفت: وجودعطر انگیزشهدای کارگری در سراسراستان مازندران افتخاردیگری برای جامعه کارگری است واین ستاد بنادارد با همکاری بسج کارگری استان شان و منزلت ای عزیزان راباردیگرتجلی ببخشند.

اجرای برنامه های فرهنگی جامعه خانواده نماز جمعه استان مازندرانی مراسم ستاد ساری سراسر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر