کد خبر: 162538 A

در اولین روز هفته کارگر انجام پذیرفت؛

در اولین روز هفته کارگر اعضای ستاد هفته کارگر مازندران بمنظور تجلیل از مقام شامخ شهدا کارگری با حضور در بیت شهدای جامعه کارگری در قائمشهر با آرمان های آنان تجدیق میثاق نمودند.

در اولین روز هفته کارگر اعضای ستاد هفته کارگر مازندران بمنظور تجلیل از مقام شامخ شهدا کارگری با حضور در بیت شهدای جامعه کارگری در قائمشهر با آرمان های آنان تجدیق میثاق نمودند.

به گزارش ایلنا از قائمشهر در این حضور مهدی محمدی فرماندار قائمشهر نیز اعضای ستاد هفته کارگر را مشایعت نمود.

جامعه خانواده فرماندار کارگری اولین مازندران اعضای کارگر ستاد شهدای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر