کد خبر: 181567 A

استاندارمازندران در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری:

در مازندران بستر برای سرمایه گذاری فراهم است و با توجه به ظزفیت های بومی و محلی میتوان در بخش اشتغال خانگی به اشتغال پایدار رسید.

استاندارمازندران در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مازندران با بیان اینکه وضعبت اشتغال در مازندران مطلوب نیست گفت: با توجه درخواست های مکرر جوانان جویای کار در مازندران این استان در شرایط خاص قرار گرفته است و همه دستگاههای اجرایی به کمک بخش خصوصی مکلف هستند اولویت کار خویش را در ایجاد فرصت شغلی برای جوانان جویای کار قرار بدهند.

به گزارش ایلنا از ساری ربیع فلاح جلودار افزود: در مازندران بستر برای سرمایه گذاری فراهم است و با توجه به ظزفیت های بومی و محلی میتوان در بخش اشتغال خانگی به اشتغال پایدار رسید.

استاندار مازندران با اشاره به شرایط اقلیمی مازندران ثصریح کرد: بیش از ۴۰۰ هزار هکتار اراضی شیبدار در استان وجود دارد که ایجاد اشتغال در این مراکز نه تنها هزینه چندانی ندارد بلکه اگر درهر هکتار یک شغل ایجاد میشود و خود این کمک بزرگی به رفع معضل بیکاری در مازندران است.

استان مازندران اشتغال ایجاد اشتغال بخش خصوصی بیکاری سرمایه گذاری مازندران ساری بستر فراهم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر