کد خبر: 199648 A

در آخرین روز از هفته دولت:

با بهره برداری از یک حلقه چاه و اتمام خط انتقال آب به طول ۱۲۰۰ متر ۲۵ لیتر در ثانیه به میزان آب ۱۵۰۰ خانوار شهر هچیرود در شهرستان چالوس افزوده می شود.

با بهره برداری از یک حلقه چاه و اتمام خط انتقال آب به طول ۱۲۰۰ متر ۲۵ لیتر در ثانیه به میزان آب ۱۵۰۰ خانوار شهر هچیرود در شهرستان چالوس افزوده می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت آبفای شهری مازندران، این پروژه با هدف افزایش توان تامین آب ۱۵۰۰ خانوار شهر هچیرود، در سال گذشته آغاز شد و در آخرین روز هفته دولت به بهره برداری می رسد.

دولت روابط عمومی لیتر میزان بهره آب آخرین افزوده ثانیه هچیرود
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر